Elleboog los fragment › Treant Zorggroep

Elleboog los fragment

De elleboog bestaat uit een drietal botten die samen twee gewrichten vormen. Het gewrichtsoppervlak is bedekt met kraakbeen. Soms kan er een los fragment ontstaan in het gewricht. De oorzaak is vaak slechte doorbloeding van het bloed of een ongeval. Dit kan op iedere willekeurige leeftijd ontstaan. De meest specifieke klacht is dat er sprake kan zijn van plotselinge beperking in het buigen of strekken (slotklacht) doordat het klem komt te zitten in het gewricht.

De orthopeed kan het probleem vaststellen aan de hand van de anamnese en het lichamelijk onderzoek. Soms wordt er aanvullend onderzoek verricht. Er zijn verschillende behandelingsmogelijkheden.