Elleboog artrose › Treant Zorggroep

Elleboog artrose

De elleboog bestaat uit een drietal botten die samen twee gewrichten vormen. Het gewrichtsoppervlak is bedekt met kraakbeen. Zodra het kraakbeen afneemt of verdwijnt, is er sprake van slijtage (artrose).  Deze slijtage kan verschillende oorzaken hebben, namelijk eerder doorgemaakt ongeval, leeftijd of een ziekte zoals bijvoorbeeld reumatoïde artritis. Het komt wat vaker voor bij vrouwen, bij overgewicht en er kan soms sprake zijn van een erfelijke factor.

Het probleem kan door de orthopeed worden vastgesteld aan de hand van de anamnese en het lichamelijk onderzoek. Soms wordt er aanvullend onderzoek verricht.

Er zijn verschillende behandelingsmogelijkheden. In principe probeert de orthopeed een operatie zolang mogelijk uit te stellen.