Cuff ruptuur (schouder) › Treant Zorggroep

Cuff ruptuur (schouder)

De cuff pezen zijn de verbinding tussen spier en bot en zorgen voor het goed functioneren van de schouder. Daarbij zorgt het ook voor een groot deel van de stabiliteit van de schouder.

Klachten

Een scheur kan ontstaan door een ongeval of slijtage van de pees. De meeste cuffrupturen zien de orthopeden dan ook bij patiënten ouder dan 50 jaar. De klachten bestaan voornamelijk uit pijn en onvermogen om de schouder goed te laten functioneren. De functie zal verder achteruit gaan wanneer meerdere pezen zijn gescheurd.

Het probleem kan door de orthopeed worden vastgesteld aan de hand van de anamnese en het lichamelijk onderzoek. Soms wordt er aanvullend onderzoek verricht.

Er zijn meerdere behandelingsmogelijkheden.