Carpaletunnelsyndroom › Treant Zorggroep

Carpaletunnelsyndroom

Wat is carpaletunnelsyndroom?

Ook wel: CTS

Bij het carpaletunnelsyndroom zit er een zenuw (de medianus-zenuw) bekneld. Dit is ter hoogte van de pols. De zenuw loopt door een zenuwschacht, de carpale tunnel. Het carpaletunnelsyndroom komt meer bij vrouwen voor dan bij mannen

Wat zijn de klachten?

Tintelingen, pijn en gevoelloosheid in hand en vingers, vaak in beide handen. Soms ook krachtsverlies. De klachten treden vooral ’s nachts of ’s ochtends vroeg op.