Knie buitenband letsel › Treant Zorggroep

Knie buitenband letsel

De buitenband van de knie wordt de lateraal collateraal band (LCL) genoemd. Deze band loopt aan de buitenzijde van de knie van het bovenbeen naar het topje van het kuitbeen die onderdeel is van het onderbeen en overbrugt hierbij het kniegewricht. De buitenband voorkomt dat de knie in O-stand komt te staan en beschermt tegen te grote draaiingen in de knie. De buitenband maakt onderdeel uit van de zogeheten posterolaterale hoek. Deze bestaat uit de buitenband, popliteuspees en de popliteofibulaire ligament.

Is de buitenband van uw knie opgerekt, dan kan de fysiotherapeut dit behandelen. 

Is de buitenband volledig afgescheurd, dan is een operatie nodig. Dit letsel komt niet vaak voor en als het voorkomt is het vaak door een extreme O-stand van het been tijdens een ongeval. Als niet alleen de buitenband is afgescheurd maar ook de posterolaterale hoek is aangedaan, spreken we van een ernstig letsel. Dan is bijvoorbeeld de zenuw aan de buitenzijde van de knie in gevaar. Deze zenuw kan uitgerekt worden of zelfs afscheuren (klapvoet aan aangedane zijde). Ook dan is meteen een operatie en/of zenuwherstel noodzakelijk. Als het letsel pas na twee of drie weken wordt gezien, heeft acuut opereren niet zoveel meerwaarde meer.

Bij een O-stand van het aangedane been is ook een standscorrectie van het been nodig om teveel stress op de nieuwe banden te voorkomen na een hersteloperatie.

Het volledige revalidatietraject is afhankelijk hoe uitgebreid het herstel zal zijn. Vaak is het een combinatie van meerdere hersteloperaties (bijvoorbeeld voorste kruisband in combinatie met de buitenband). Grofweg komt het erop neer dat u drie maanden een licht valgiserende kniebrace draagt. Deze draagt u de eerste zes weken dag en nacht. De eerste periode is vooral voor het herwinnen van de bewegingen en vervolgens een lange periode van stabiliserende oefeningen. Meer details krijgt u van uw behandelend specialist en fysiotherapeut.