Beroerte › Treant Zorggroep

Beroerte

Wat is een beroerte?

Ook wel: CVA, Cerebro Vasculair Accident, herseninfarct, hersenbloeding. Een beroerte kan twee dingen zijn namelijk:

  • Een verstopping van een bloedvat in de hersenen (een infarct)
  • Het stuk gaan van een bloedvat in de hersenen (een bloeding).

Een infarct komt het meeste voor. Bij een TIA heeft de patiënt tijdelijk de verschijnselen van een beroerte.

Wat is de oorzaak?

Bij een hersenbloeding scheurt of knapt een bloedvat. Bij een herseninfarct wordt het bloedvat afgesloten, meestal door een bloedpropje. Een TIA kan een voorbode zijn van een zwaardere beroerte.

Waaraan herkent u een beroerte?

U herkent een beroerte aan uitvalsverschijnselen. Bijvoorbeeld een scheefhangende mond, moeite met praten (afasie) en gedeeltelijke verlamming van het lichaam, meestal van arm of been. Andere symptomen zijn hoofdpijn en duizeligheid.

Meer weten?

Lees meer over een beroerte op Hartstichting.nl