Acute verwardheid › Treant Zorggroep

Acute verwardheid

Wat is acute verwardheid?

Ook wel: delier, delirium

Een delier heeft een lichamelijke oorzaak. Het ontstaat als de hersenen uit balans raken. Bijvoorbeeld door een ernstige ziekte of een alcoholvergiftiging. Ook ouder worden kan een rol spelen. Oudere mensen kunnen veranderingen soms minder goed opvangen. Iemand met (beginnende) dementie kan al verward raken door een overvolle blaas.

Wat zijn de symptomen?

Iemand met een delier:

 • Praat verward.
 • Is vergeetachtig.
 • Kan geen logisch gesprek voeren.
 • Haalt heden en verleden door elkaar.
 • Herkent mensen niet goed.
 • Doet en zegt gekke dingen.
 • Kan heel angstig worden door waanbeelden.

Iemand met een stil delier beweegt heel weinig. Ouderen hebben vaak last van een gemengd delier. Het ene moment zijn ze hyperactief en onrustig. Het andere moment zijn ze juist heel stil. De verwardheid is ’s avonds en ’s nachts vaak erger dan overdag. 

Wat is de oorzaak?

Een delier ontstaat vaak snel, binnen enkele uren of dagen. Verschillende dingen kunnen een delier uitlokken:

 • Ziekte
 • Handicap
 • Operatie
 • Ongeval
 • Medicijnen

Hoe help je iemand met een delier?

 • Bel de huisarts of huisartsenpost.
 • Zorg voor rust en blijf bij iemand.
 • In zijn eigen omgeving voelt de patiënt zich het veiligst.
 • Blijf uitleggen wáár de patiënt is, en waarom.
 • Neem een vertrouwd ding van thuis mee naar het ziekenhuis. Bijvoorbeeld een foto, plaatjesboek, hoofdkussen of wekker.
 • Zeg niet dat waanideeën niet waar zijn. Praat liever rustig over alledaagse dingen.
 • Ga niet met te veel mensen tegelijk op bezoek.
 • Ga als bezoekers aan één kant van het bed zitten. Dan kan de patiënt zich op één punt richten.
 • Zorg dat bril, contactlenzen of gehoorapparaat aanwezig zijn én worden gebruikt.

Acute verwardheid bij kinderen

Ook wel: pediatrisch delier

Ook kinderen kunnen plotseling erg verward raken. Uw kind gedraagt zich ineens anders dan u gewend bent. Ook kan het erg onrustig zijn. Hiervoor kunnen verschillende oorzaken zijn. Hoge koorts bijvoorbeeld. Of een ziekte of een operatie. Het delier kan enkele uren tot weken duren.