Achillespees ontsteking › Treant Zorggroep

Achillespees ontsteking

De achillespees is het gedeelte dat de kuitspieren bevestigt aan de voet. Dit deel kan door verschillende redenen gaan ontsteken. De klachten kunnen mild zijn, maar ook van dien aard zijn, dat u er dagelijkse beperkingen van ondervindt. Het wordt regelmatig veroorzaakt door overbelasting. Dit kan ontstaan door (duur)sporten, maar bijvoorbeeld ook door een veranderde stand van de voet. Patiënten met overgewicht of diabetes kunnen deze klachten ook krijgen. De achillespees is dan pijnlijk en er kan soms zelfs een zwelling ontstaan.

Er zijn verschillende behandelopties, maar het streven is om het vooral niet operatief te behandelen. Voorbeelden van niet-operatieve behandeling zijn:

  • Rust. Sportieve activiteiten die de klachten verergeren tijdelijk staken. Soms geven een tijdelijk gips of nachtspalken verbetering
  • Ontstekingsremmende medicijnen (NSAID).
  • Fysiotherapie.
  • Shock Wave Therapie.
  • Steunzolen, al dan niet met tijdelijke hakverhoging

Op het moment dat deze opties niet werken en de klachten langdurig zijn, kan er over een operatie nagedacht worden. U krijgt dan een snede in het ontstoken deel en de verklevingen met de peesschede worden losgemaakt. Matig doorbloed weefsel en ontstekingsreactie worden verwijderd. Laagdrempelig (afhankelijk van uitgebreidheid operatie) krijgt u na de operatie gips.