Hodgkin-lymfoom › Treant Zorggroep

Hodgkin-lymfoom

De ziekte van Hodgkin of – zoals het tegenwoordig officieel heet – het Hodgkin-lymfoom is een zeldzame vorm van lymfklierkanker die bij de grote meerderheid van de patiënten volledig te genezen is. De naam stamt af van de arts Thomas Hodgkin, die in de negentiende eeuw de ziekte voor het eerst beschreef. De ziekte komt vooral bij jongeren voor in de leeftijd van 15 tot 35 jaar, maar wordt zeker ook bij oudere patiënten gezien.

Verschijnselen
Vaak is een opgezette, niet pijnlijke, lymfeklier een eerste verschijnsel. Vergrote klieren tussen de longen kunnen kortademigheid of druk op de borst veroorzaken. Soms zijn er ook klachten als vermoeidheid, onbegrepen koorts, heftig transpireren gedurende de nacht, afvallen of jeuk.

Onderzoek

Tijdens een gesprek bespreekt uw arts uw klachten. Ook krijgt u een lichamelijk onderzoek waarbij de arts onder meer uw lymfeklieren, lever en milt voelt.
Om de diagnose Hodgkin-lymfoom te stellen, verwijdert een chirurg een (stukje van) een lymfeklier. Daarnaast worden vergrote lymfeklieren en organen met een CT-scan opgezocht en vervolgens wordt er met een PET-scan bekeken of die afwijkingen ook een verhoogde stofwisseling hebben (zoals bij het Hodgkin-lymfoom past). Verder krijgt u een bloedonderzoek en een beenmergonderzoek. Door deze onderzoeken wordt duidelijk of u het Hodgkin-lymfoom heeft.

De plaatsen waar de ziekte precies aanwezig is, bepaalt het stadium van de ziekte (stadium I,II,III of IV). Zijn er geen algemene ziekteverschijnselen, dan wordt daar de letter A aan toegevoegd. Heeft u echter onbegrepen koorts en/of nachtzweten en/of tien procent gewichtsverlies in zes maanden dan heeft u een B-symptoom. Aan de hand van onder andere bloedbezinking en leeftijd worden stadia 1 en 2 verder ingedeeld in ‘zonder risicofactoren’ of ‘met risicofactoren’.

Het stadium en aanvullende risicofactoren bepalen de kans op genezing én het behandelingsplan.