Voor mensen met dementie › Treant Zorggroep

Voor mensen met dementie

Psychogeriatrische zorg

Heeft u een vorm van dementie - bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer - of een andere geheugenstoornis? Of uw partner, vader, moeder of familielid? Psychogeriatrische zorg is zinvol wanneer u intensieve zorg en behandeling nodig hebt en het niet meer mogelijk is om thuis te wonen.

Prettig en veilig

We bieden een veilige en prettige woon- en leefomgeving, met veel activiteiten die bij u passen. U leeft zo zelfstandig mogelijk in een huiselijke sfeer en krijgt alle zorg, verpleging en behandelingen die u nodig hebt.
Samen met u en uw naasten stellen we een persoonlijk zorgleefplan op. Daarin geeft u zelf uw wensen en voorkeuren aan over uw verzorging en verblijf. Wij stemmen onze zorg daar zo goed mogelijk op af.
Als een cliënt onvrijwillig op een afdeling verblijft (dat kan op basis van de wet Bopz: Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen), dan vermelden we dat in het zorgleefplan. Wij respecteren uw vrijheid om te gaan en staan waar u wilt. Als een situatie onveilig kan zijn, dan beschermen we u.

Dubbelzorg

Hebt u naast psychogeriatrische klachten ook lichamelijke klachten? Of is er sprake van onbegrepen gedrag? Ook dan kunnen we u helpen en bieden we u 'dubbelzorg'. We betrekken dan meerdere professionals bij de zorg voor u, zoals de specialist ouderengeneeskunde (arts) en andere disciplines (fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut, diëtist, psycholoog, maatschappelijk werker en geestelijke verzorger).
Meer over dubbelzorg.

Familienet

Familienet is een online communicatieplatform voor zorgmedewerkers en familieleden. Hier kunnen zij berichten, foto's en bestanden met elkaar delen, maar bijvoorbeeld ook een agenda bijhouden. Door familienet is familie goed op de hoogte van de activiteiten van hun familielid gedurende de dag en wat er in de woning gebeurt. We plaatsten een artikel over familienet in de 50plus-krant van Odoorn. Lees het hier (pdf).

Waar biedt Treant Zorggroep deze zorg?

In Emmen:

In Coevorden:

In Odoorn:

In Zuidwolde:

In Hoogeveen:

Netwerk Dementie Drenthe

Onze organisatie participeert in het Netwerk Dementie Drenthe. Dit netwerk is ontstaan uit het Landelijk Dementie Programma Drenthe. Het heeft zich ontwikkeld tot een samenwerkingsverband van lokale aanbieders en gemeenten, dat een samenhangend aanbod in de dementiezorg in Drenthe wil realiseren. Op de website (www.dementiedrenthe.nl) van het Netwerk Dementie Drenthe vindt u meer informatie over dementie in Drenthe.

Indicatie en kosten

Om voor psychogeriatrische zorg in aanmerking te komen, hebt u een indicatie Zorgzwaartepakket (ZZP) 'langdurig verblijf' (met behandeling en/of dagbesteding) nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg. De kosten worden vergoed uit de Wlz. U betaalt wel een eigen bijdrage. Hoe hoog deze is, hangt af van uw leeftijd, inkomen en gezinssamenstelling. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) rekent dit voor u uit en int de bijdrage bij u.