Voor mensen met complexe lichamelijke klachten › Treant Zorggroep

Voor mensen met complexe lichamelijke klachten

Chronisch-somatische zorg

Heeft u complexe lichamelijke klachten? En heeft u intensieve zorg en behandeling nodig, waardoor het niet meer mogelijk is om thuis te wonen? Dan kunt u gebruik maken van somatische verpleeghuiszorg. U leeft uw eigen leven, maar krijgt alle zorg, verpleging en behandelingen die u nodig hebt.

Voor wie?

Onder meer mensen met de volgende lichamelijke klachten of ziekten kunnen we intensieve zorg, verpleging en zo nodig behandeling bieden: een dwarslaesie, de ziekte van Parkinson, multiple sclerose, reuma, beroerte, ernstige klachten na een zwaar ongeval.

Wonen zoals u dat wilt

Bij ons leeft u zo zelfstandig mogelijk in een huiselijke sfeer. We willen graag dat u zich prettig voelt, ondanks de zorg, verpleging en behandelingen die u nodig hebt. We bieden daarom veel activiteiten aan; vast ook wel activiteiten die bij u passen.

Behandeling

Bij de zorg voor u betrekken we meerdere professionals, zoals verpleegkundigen en verzorgenden, de specialist ouderengeneeskunde (arts) en anderen uit het team van specialisten. Dit team bestaat uit: fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut, diëtist, psycholoog, maatschappelijk werker en geestelijke verzorger.
Meer over onze zorgverleners.
Naar Weidesteyn > Wonen met een ziekte of beperking.

Waar biedt Treant deze zorg?

In Emmen:

In Odoorn:

In Coevorden:

In Hoogeveen:

Behandeling

Bij uw wonen, zorg en behandeling zijn meerdere hulpverleners betrokken. Natuurlijk de verzorgenden en de specialist ouderengeneeskunde (arts). Verder zetten we zo nodig de volgende hulpverleners in: de fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut, diëtist, psycholoog, maatschappelijk werker en geestelijke verzorger.

Indicatie en kosten

Om voor een verblijf op een somatische afdeling in aanmerking te komen, hebt u een indicatie Zorgzwaartepakket (ZZP) 'langdurig verblijf' (met of zonder behandeling en/of dagbesteding) nodig.