Veiligheid › Treant Zorggroep

Veiligheid

De veiligheid van onze cliënten en medewerkers staat bij ons hoog in het vaandel. Elke cliënt mag rekenen op veilige zorg en een veilig verblijf. Elke medewerker mag rekenen op een veilige werkplek. Voorbehouden en risicovolle handelingen worden uitgevoerd door bevoegde en bekwame zorgverleners.

Risicosignalering op gezondheidsproblemen

Belangrijk onderdeel van onze zorg is 'risicosignalering'. Dat betekent dat we de gezondheidssituatie van onze cliënten continu in de gaten houden. Zo houden we oog voor mogelijke risico’s op het ontstaan van een gezondheidsprobleem. Als onze medewerkers bijvoorbeeld symptomen van depressie, ondervoeding of huidproblemen herkennen, bespreken zij dat direct met de cliënt en eventueel de familie. Indien nodig worden passende maatregelen genomen.

Veiligheid en toegankelijkheid locaties

Alle locaties zijn goed toegankelijk; vanzelfsprekend ook voor mensen met een beperking. Alle kamers, appartementen en gemeenschappelijke ruimtes zijn geschikt voor opvang, verblijf en behandeling van cliënten. De locaties zijn beschermd tegen brand, inbraak en andere onveilige situaties.

Calamiteitenplan

Elke locatie heeft een eigen calamiteitenplan. In dit plan staat wie wat moet doen in geval van een calamiteit, zoals brand. Het beschrijft wat bewoners kunnen doen en hoe opgeleide bedrijfshulpverleners in actie moeten komen. We oefenen regelmatig hoe we mensen die bedlegerig zijn, snel kunnen evacueren.

Meldingen incidenten cliënten

Om te leren van fouten, ongevallen en bijna-ongevallen moeten medewerkers elk incident melden. Elke melding wordt besproken en er worden maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen. Zo proberen we de zorg voor u steeds veiliger te maken.