Wilsverklaring › Treant Zorggroep

Wilsverklaring

Hebt u een wilsverklaring, levenstestament of donorcodicil? Vertel dit uw verantwoordelijk arts, zodat hij, het medisch team en uw verzorgers rekening kunnen houden met uw wensen.

Hebt u nog geen wilsverklaring, maar vindt u het wel belangrijk dat er volgens uw eigen ideeën wordt gehandeld wanneer anderen (tijdelijk) voor u moeten beslissen? Dan is het verstandig om een wilsverklaring op te stellen. In deze verklaring legt u schriftelijk vast hoe u wilt dat er in bepaalde gevallen wordt gehandeld. Tijdens uw verblijf bij ons kunt u samen met uw arts een wilsverklaring opstellen.

De wilsverklaring wordt bewaard in uw zorgdossier.