Kosten en vergoedingen BasisGGZ › Treant Zorggroep

Kosten en vergoedingen BasisGGZ

Volgens de Zorgverzekeringswet moeten psychische klachten aan bepaalde voorwaarden voldoen om voor vergoeding in aanmerking te komen. Afhankelijk van de ernst van de klachten en de gestelde diagnose wordt er in de BasisGGz een behandeltraject of ‘zorgprestatie’ geboden:

Omschrijvingen en prijzen van de verschillende zorgprestaties of -trajecten:

Zorgtraject                                                                                               2018            2017
———————————————————————————————————————
Basis GGZ Kort                       (3 tot 5 gesprekken)                              € 487,26      € 472,64
Basis GGZ Middel                  (5 tot 8 gesprekken)                              € 830,23      € 805,34
Basis GGZ Intensief               (8 tot 12 gesprekken)                            € 1.301,85   € 1.262,82
Onvolledig Behandeltraject (bv bij verwijzing na intake)                  € 198,88      € 192,92

Elk product staat voor een aantal behandelminuten en omvat:
• directe tijd (gesprekken face-to-face, telefonisch consult, e-mailconsult)
• indirecte tijd (bijvoorbeeld overleg met de huisarts, diagnostiek, dossiervorming)

Verzekerde zorg

Gecontracteerde zorg
Treant heeft voor de GBGGZ in 2018 een contract gesloten met Achmea en VGZ.  Indien u hier bent verzekerd wordt uw behandeling onder de condities vanuit de zorgverzekeringswet vergoed. Wel betaalt u hierbij het eigen risico, voor 2018 gesteld op minimaal € 385,-. Wij zorgen voor de financiële afwikkeling met de zorgverzekeraar.

Niet-gecontracteerde zorg
Als Treant voor de GBGGZ  geen contract heeft afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar geldt het volgende: afhankelijk van uw polis krijgt u volledige (restitutiepolis) of gedeeltelijke (naturapolis) vergoeding. Ook geldt hier het eigen risico, van minimaal € 385,-. Het wordt aanbevolen om, voorafgaand aan een behandeltraject, bij uw zorgverzekeraar te informeren naar het bedrag dat uiteindelijk zal worden vergoed.

Bij afsluiten van het behandeltraject vindt de eindafrekening plaats en ontvang u een overzichtfactuur van de geboden zorgprestatie. De rekening dient dan door u te worden voldaan en de factuur kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. 

Om in aanmerking te kunnen komen voor verzekerde zorg uit het basispakket is een verwijzing van de huisarts verplicht. De verwijzing moet gedateerd zijn vóór de eerste afspraak. Hierop dient naast een (vermoede) DSM-IV-diagnose ook de AGB-code van de huisarts te zijn vermeld.

Onverzekerde zorg (OVP)

Behandeling van bepaalde klachten/problemen zoals verwerkingsproblemen, overspannenheid / burn-out, werk- of relatieproblemen komt niet voor vergoeding in de basiszorg in aanmerking. Voor onverzekerde zorg is geen verwijzing van de huisarts nodig. Het eigen risico wordt niet aangesproken. In enkele gevallen wordt deels of volledig vergoed vanuit een aanvullende verzekering.