Kosten en vergoedingen logopedie › Treant Zorggroep

Kosten en vergoedingen logopedie

Ook als u niet in een van de woonzorgcentra van Treant Zorggroep woont, kunt u bij ons terecht voor logopedie. Wij maken gebruik van de praktijkruimten in onze woonzorgcentra of komen bij u thuis op indicatie.

U kunt een verwijzing krijgen voor logopedie van uw huisarts of specialist.

Logopedie valt in het basispakket van uw zorgverzekering en wordt dus volledig vergoed. Houd echter rekening met het verplicht eigen risico. De vergoeding gaat pas in wanneer het eigen risico is overschreden.