Logopedie › Treant Zorggroep

Logopedie

Logopedie

Binnen de verpleeg- en ouderenzorg van Treant Zorggroep werken logopedisten en klinisch linguïsten die gespecialiseerd zijn in de behandeling en begeleiding van de ouder wordende mens.

De logopedist biedt behandeling en begeleiding bij communicatieproblemen en problemen bij het eten en drinken. Deze problemen kunnen ontstaan na bijvoorbeeld een beroerte, bij de ziekte van Parkinson of na een ongeval.

De logopedist voert onderzoek uit naar de aard en ernst van de problemen die u ervaart en stelt aan de hand hiervan een persoonlijk behandelplan op. Daarnaast adviseert en begeleidt de logopedist de mensen in uw omgeving.

Slikken
Slikproblemen kunt u onder andere herkennen doordat u bijvoorbeeld vaak hoest tijdens het eten of drinken, er sprake is van ongewenst gewichtsverlies of omdat u door verslikken vaak benauwd bent of een longontsteking heeft gehad. Slikproblemen kunnen plotseling ontstaan door een beroerte, ongeluk, operatie of tumor. Ook kunnen slikproblemen geleidelijk ontstaan. De behandelmogelijkheden verschillen per ziektebeeld, maar hebben altijd tot doel dat de inname van vocht en voeding veilig verloopt.

Afasie (verworven taalstoornis)
Afasie ontstaat als gevolg van hersenletsel, bijvoorbeeld na een beroerte of ongeluk. Mensen met een afasie kunnen problemen ervaren op het gebied van spreken, begrijpen van taal, lezen en/ of schrijven. Iedere afasie is verschillend, sommige mensen hebben problemen om op de juiste woorden te komen en anderen kunnen taal niet meer goed begrijpen.

De logopedist voert onderzoek uit om inzicht te krijgen in het taalprobleem. U krijgt oefeningen en adviezen zodat de communicatie makkelijker kan verlopen.

Een klinisch linguïst kan de onderliggende stoornis van de afasie onderzoeken. Als behandeling kan therapiemateriaal op maat worden ontwikkeld, uw communicatiepartner worden geadviseerd of getraind. Hierdoor ontvangt u therapie op maat waardoor de efficiëntie wordt verhoogd. Ook kan er een uitspraak worden gedaan over prognose en specifieke evaluatie.

Afasiekoor
Treant Zorggroep en De Noorderbrug bestaat uit 10 cliënten die twee keer per maand een paar uur zingen in Weidesteyn in Hoogeveen. Cliënten van Treant en De Noorderbrug die tijdens hun behandeling willen deelnemen aan het afasiekoor kunnen gratis deelnemen. Meedoen zonder behandeling kost €2,00 per bijeenkomst. Aanmelden voor het afasiekoor kan via 0528 - 28 61 11 en logopedie.weidesteyn@treant.nl

Dysartrie (spraakstoornis)
Een dysartrie ontstaat na een beroerte of bij ziekte. Een dysartrie houdt in dat u onduidelijk spreekt. Wensen en bedoelingen kunnen niet goed duidelijk worden gemaakt. Het spreken kan binnensmonds zijn, slap, gespannen, te langzaam of te snel, of met onvoldoende intonatie.

Bij de behandeling van dysartrie besteedt de logopedist aandacht aan het optimaliseren van uw houding, adem, stem en mondmotoriek.

Stemproblemen
Bij stemproblemen kan uw stem hees of schor klinken, wegvallen tijdens het spreken of te zacht klinken. Ook kan het zijn dat u moe wordt van het spreken. Stemklachten kunnen snel leiden tot verkeerd stemgedrag, dat vervolgens weer leidt tot nieuwe klachten. Heeft u stemklachten? Vraag dan advies aan een logopedist. De logopedist voert een stemonderzoek uit en kan u technieken aanleren om de stem weer beter te laten klinken.  

Gehoor
Bij problemen met uw gehoor kan de logopedist een gehoorscreening uitvoeren, een communicatieadvies op maat maken of advies geven over het onderhoud en gebruik van uw hoortoestel.

Voor wie en voor welke klachten

Werkwijze

Na aanmelding volgt een intakegesprek en onderzoek. Hierna wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld. Tussentijds worden uw doelen geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.