Zorg en begeleiding › Treant Zorggroep

Zorg en begeleiding

Samen

In Veltman bieden we mensen verpleging, verzorging en begeleiding die ze binnen de reguliere woonzorgcentra niet kunnen krijgen. Door cognitieve stoornissen en de daaruit voortvloeiende gedragsproblematiek kunnen zij zich onvoldoende of niet aanpassen. Deze mensen hebben aangepaste, specifieke begeleiding nodig. Met de bewoner overleggen we welke vorm van zorg en begeleiding het beste bij hem of haar past. Die bieden we multidisciplinair.

Intakegesprek

Na de aanmelding volgt een intakegesprek. Dan horen we graag wat de wensen en behoeften van de toekomstige bewoner zijn. Daarna stellen we een individueel plan voor verpleging, verzorging en begeleiding op, dat we vastleggen in het persoonlijke zorgleefplan. Daarin staat hoe we met de bewoner omgaan en welke dagbesteding hij of zij zal hebben. Daarbij streven we naar herstel en het vergroten van de zelfstandigheid van de bewoner. Dat herstel hoeft geen genezing te zijn, maar wel dat de bewoner het eigen leven als waardevol gaat ervaren.

Zijn wie je bent

Veltman is een veilig thuis voor mensen met psychiatrische stoornissen, een complexe of meervoudige zorgvraag of ingewikkelde sociale (dubbel)problematiek. We vinden het belangrijk dat mensen hier kunnen zijn wie ze zijn. Mensen doen hier de dingen die ze (nog) kunnen. Wat zij niet meer zelf kunnen, nemen we van hen over.

Onze medewerkers spannen zich in om voor bewoners een vertrouwde, huiselijke en veilige leefomgeving te creëren en structuur te bieden. Zij bieden professionele zorg en doen regelmatig aan deskundigheidsbevordering om optimale zorg te kunnen blijven bieden.

In klanttevredenheidsonderzoeken komen we positief naar voren.
 

Medische spil

Onze specialist ouderengeneeskunde (SOG) speelt in de medische behandeling en therapie van de bewoners een centrale rol. Voor bewoners met een indicatie voor 'zorg met behandeling' is de SOG de behandelend specialist. Voor bewoners met een indicatie voor 'zorg zonder behandeling' is de SOG de huisarts.

Begeleiding bij zelfstandig wonen in Weiteveen

Mensen die op zichzelf wonen in het dorp en woonbegeleiding nodig hebben, kunnen wij dat bieden. Daarvoor komt een medewerker naar hen toe. Ook kunnen mensen uit de omgeving (dus ook andere dorpen of stad)  voor dagbesteding terecht in Veltman.

Ga terug naar hoofdpagina locatie