Wonen in Veltman › Treant Zorggroep

Wonen in Veltman

Bewoners in Veltman wonen in vijf verschillende leefomgevingen, ook wel leefmilieus genoemd. In de verschillende leefmilieus bieden we de plek en zorg om het mogelijk te maken dat bewoners zo veel mogelijk hun eigen leven kunnen blijven leven. Bewoners doen de dingen die ze (nog) kunnen doen. Wat zij niet meer zelf kunnen, nemen we van hen over.

Leefmilieus

Met vijf verschillende leefmilieus maken we het mogelijk dat bewoners samenwonen met gelijkgestemden: bewoners kunnen hier zijn wie ze zijn. Er zijn leefmilieus waar rust en structuur van belang is, maar ook groepen die gericht zijn op het samen doorbrengen van de dag. Wensen en behoeften van bewoners kunnen in de loop van de tijd veranderen. Elk halfjaar wordt gekeken of bewoners op de juiste plek zitten of beter kunnen verhuizen naar een ander leefmilieu. In elk leefmilieu wonen ongeveer 20 bewoners (10 per huiskamer). Er is in totaal plek voor 92 bewoners.

 

Afdeling Herfsthooi - beschermend en verzorgend leefmilieu

Bewoners in dit leefmilieu hebben behoefte aan rust, veiligheid, orde en regelmaat. Zij voelen zich kwetsbaar in het contact met anderen. Medewerkers ondersteunen bewoners bij het maken van keuzes, beiden hen veel mogelijkheden rust op te zoeken en helpen bewoners om op een prettige manier de dag te vullen. Bewoners hebben geen behoefte aan actieve deelname in de groep, maar wel aan de warmte en sfeer.

Afdeling Veenmos: huiskamer 1 – structurerend en begeleidend leefmilieu

In dit leefmilieu wonen bewoners die behoefte hebben aan individueel contact en in conflict kunnen raken als er teveel prikkels zijn. Bewoners hebben moeite om eigen keuzes te maken. Zij worden hierin vaak gehinderd door probleemgedrag.  Medewerkers bieden voornamelijk houvast en sturing. Door een goede balans tussen rust, een-op-een contact en activiteiten raken bewoners niet in een sociaal isolement.

Afdeling Veenmos: huiskamer 2 – sturend en verzorgend leefmilieu

Bewoners in dit leefmilieu hebben behoefte aan veiligheid, warmte en structuur. Nabijheid van anderen geeft bewoners een veilig en vertrouw gevoel. Voorspelbaarheid zorgt voor het voorkomen van probleemgedrag. Bewoners kunnen zelf vrijwel geen verantwoorde keuzes maken. Medewerkers sturen en begeleiden bewoners hierin om onrust te voorkomen. Activiteiten worden vaak individueel of kleinschalig aangeboden. Bewoners maken veel gebruik van hun eigen zit- en slaapkamer. 

Afdeling Struikheide - coachend leefmilieu met stimulerende begeleiding

In dit leefmilieu wonen bewoners die behoefte hebben aan duidelijkheid. Vaste structuur en grenzen staan hier centraal. Bewoners zoeken gezelschap en vinden het prettig om samen met anderen de dag door te brengen. Medewerkers stimuleren en motiveren bewoners om eigen keuzes te maken en ook daadwerkelijk tot actie te komen. Medewerkers ondersteunen bewoners om passiviteit te voorkomen.

Afdeling Boekweit – coachend leefmilieu

Bewoners in dit leefmilieu zijn graag actief bezig en kunnen zichzelf redden in een gestructureerde omgeving. Zij willen op een zinvolle manier de dag doorbrengen. Hierbij bepalen zij zelf zoveel mogelijk wat zij willen doen: ze hebben zelf de regie. Medewerkers hebben een coachende rol en begeleiden bewoners om bijvoorbeeld zelf te kunnen koken en te wassen. Lees hier het verhaal van bewoonster Frony.

Medewerkers
Medewerkers werken ook in een leefmilieu dat aansluit bij hun kwaliteiten. Zij spannen zich dag en nacht in om bewoners een vertrouwde, huiselijke en veilige leefomgeving te bieden. Een plek waar zij zichzelf kunnen en mogen zijn. Waar naar hen geluisterd wordt en de zorg op hun wensen is afgestemd. Dag en nacht is er een verpleegkundige aanwezig voor verpleegtechnische handelingen zoals katheteriseren, injecteren en medicatie toedienen.

Huiskamers

Elk leefmilieu heeft twee huiskamers waar bewoners koken, samen eten, koffie drinken, wat kunnen lezen of televisie kijken. Overdag gaan bewoners naar onze dagbestedingsafdeling (zowel binnen als buiten de locatie). Ook heeft elke afdeling een of meerdere overdekte terrassen.

Zit- en slaapkamer

Bewoners hebben een eigen zit- en slaapkamer die zij zelf inrichten met hun eigen spullen. De zit- en slaapkamer is voorzien van een telefoonaansluiting, kabel voor radio en televisie en een internet-verbinding. Ook heeft elke bewoner eigen sanitair of delen ze sanitair (met twee personen). Ook heeft elke kamer alarmering om verpleegkundigen/verzorgenden op te roepen.


Ga terug naar hoofdpagina locatie