Zorg en begeleiding › Treant Zorggroep

Zorg en begeleiding

Persoonlijke zorg

Graag bieden we de zorg die u nodig heeft en die u wenst: van een beetje ondersteuning bij het dagelijks leven tot volledige zorg. Of u nou in Valkenhof woont, of in de omgeving. En heeft u behandeling nodig door een fysiotherapeut, logopedist of andere behandelaar? We regelen het voor u.

Zorgleefplan

De zorgbemiddelaar bespreekt bij uw komst welke zorg u van ons wilt ontvangen en wij zorgen voor 'op maat gesneden zorg': passende zorg en - als dat nodig is - verpleging of behandeling. Dat past natuurlijk ook bij ons motto: Omdat zorg persoonlijk is. De afspraken die we met u en eventueel uw familie maken over de te leveren zorg, zetten we in het zorgleefplan.

Zorgcoördinator is eerste aanspreekpunt

Een van onze verzorgenden of verpleegkundigen is uw zorgcoördinator. Deze is voor u het eerste aanspreekpunt wat betreft de zorg. Met hem of haar bespreekt u uw wensen en eventuele wijzigingen in de zorg. De zorgcoördinator is ook aan het aanspreekpunt voor uw familie.

Onze zorgverleners

De volgende hulpverleners zijn in Valkenhof aanwezig:

  • verzorgenden
  • verzorgenden IG (met meer bevoegdheden)
  • verpleegkundigen
  • helpenden
  • medewerkers welzijn

Ook treft u in Valkenhof afdelingsassistenten voor de schoonmaak en faciltair medewerkers in de keuken. In Valkenhof zorgen we er als medewerkers en vrijwilligers samen voor dat alles goed loopt. We drinken dan ook samen koffie. Dat geeft wel aan dat de sfeer hier goed is.

Ga terug naar hoofdpagina locatie