Stichting Vriendenkring › Treant Zorggroep

Stichting Vriendenkring

Onze bewoners en cliënten worden regelmatig verblijd met leuke extra's waarvoor de Stichting Vriendenkring Olden Kinholt zich inzet. 

Doelen

Al in mei 1991 is de Stichting Vriendenkring Olden Kinholt opgericht. De stichting heeft de volgende doelstellingen:

  • Het organiseren en financieren van activiteiten die niet uit het budget van het woonzorgcentrum kunnen worden bekostigd.
  • Het aanschaffen en financieren van recreatiemiddelen.
  • Het organiseren en financieren van een jaarlijks reisje/uitstapje voor de bewoners.

Voorbeelden

De vriendenkring heeft al het volgende gerealiseerd:

  • een orgel in de ontmoetingsruimte;
  • tuinmeubelen op het terras;
  • kerstverlichting;
  • meerdere uitjes, bijvoorbeeld naar de dierentuin.

Lid worden of meer informatie?

Bij Olden Kinholt is een folder te verkrijgen over de Stichting Vrienden Olden Kinholt, met daarin ook een aanmeldingsformulier. Als vriend draagt u jaarlijks minimaal € 11,50 bij. Elk jaar vindt een ledenvergadering plaats en leden ontvangen twee keer per jaar een nieuwsbrief. 

U kunt ook telefonisch contact opnemen met het bestuurslid dhr. J. Marissen via tel. (0528) 22 10 93.

Website Vriendenkringoldenkinholt.nl

Sinds kort heeft de Stichting Vriendenkring Olden Kinholt een eigen website, zie www.vriendenkringoldenkinholt.nl

Ga terug naar hoofdpagina locatie