Praktische zaken › Treant Zorggroep

Praktische zaken

Indicatie en financiering

Voor de zorg en begeleiding van Holdert heeft u een indicatie nodig. Onze zorgbemiddelaar geeft u daar bij de kennismaking informatie over en kan u bij de aanvraag begeleiden. U krijgt de indicatie van het regionale Centrum Indicatiestelling Zorg, het CIZ. De soort zorg die u krijgt en hoe vaak u die zorg krijgt, staat in het 'zorgzwaartepakket', het ZZP. U kunt de zorgbemiddelaar bereiken via telefoon 0900 0591 (1 cent per minuut).

Het kan zijn dat uw zorgbehoefte anders is dan in uw indicatie is omschreven. Bijvoorbeeld omdat u behoefte heeft aan extra zorg. U kunt dan tegen een redelijke vergoeding (ook met uw PGB, persoonsgebonden budget) gebruik maken van onze aanvullende dienstverlening. Woont u naast Holdert en wilt u zorg ontvangen, dan bieden we deze via Volledig Pakket Thuis of als aanvullende dienst. We bekijken wat voor u financieel het gunstigst is.

Holdert Actueel

Elke 14 dagen verspreiden we onze nieuwsbrief 'Holdert Actueel'. Daarin vindt u de activiteiten, een puzzel, de weekmenu's, allerlei mededelingen en leuke wetenswaardigheden. De bewoners van Holdert ontvangen Holdert Actueel in hun brievenbus, de aanleunbewoners kunnen deze ophalen bij de receptie. Medewerkers vinden de nieuwsbrief op het digitale prikbord en vrijwilligers krijgen Holdert Actueel via de mail.

Hier werken of vrijwilligerswerk doen?

Zou u wel in Holdert willen werken of hier vrijwilligerswerk willen doen? Ga dan naar Bij ons werken

Belangenbehartiging

Holdert heeft een eigen cliëntenraad, die de belangen behartigt van de bewoners en bezoekers van Holdert. U kunt de cliëntenraad van Holdert bereiken via de receptie.

Cadeautje

Wilt u een medewerker van Holdert bedanken voor zijn of haar goede zorgen? Doe dat dan in de vorm van een gift aan bijvoorbeeld de Stichting Vrienden van Holdert. Medewerkers mogen namelijk geen cadeaus aannemen.

Webcam voor volgen bouwontwikkelingen

De gemeente heeft webcams geplaatst in Holdert om de bouwontwikkelingen rond Holdert te kunnen volgen. Zie daarvoor 'Emmen in Beeld'

Bereikbaarheid

Holdert is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer en met de auto.

Openbaar vervoer
Bij het NS-station Emmen neemt u lijn 3, 4, 21 of 12. U stapt uit bij halte Holdert.

Met de auto
U kunt de auto gratis parkeren bij de ingang van Holdert.

Ga terug naar hoofdpagina locatie