Kijkje achter de schermen: verpleegkundige in opleiding › Treant Zorggroep

Kijkje achter de schermen: verpleegkundige in opleiding

Onze Instagram-telefoon bleef in juli 2017 een weekje bij een van onze verpleegkundigen in opleiding in Veltman logeren. Neem een kijkje achter de schermen tijdens de werkzaamheden van onze toekomstige verpleegkundige:

Maandag

Ochtend
Aan het begin van elke dienst kijk ik in de agenda van de afdeling om te zien of er nog bijzondere afspraken voor bewoners gepland staan. Dit kan gaan om ziekenhuisafspraken, tandartsafspraken, gesprek met de mentor op locatie of bezoek aan de rechtbank voor de toewijzing van een bewindvoerder. Voor elke afspraak buiten de deur gaat er iemand van de zorg mee met de bewoner. Bewoners gaan met de bus van Veltman naar hun afspraken. In de agenda staan ook alle activiteiten van de bewoners, zodat wij op de hoogte zijn wie waar heen moet.
Middag
Elke bewoner heeft binnen zijn/haar eigen groep een corveetaak. Deze taak bestaat  uit tafel dekken, afwassen,  tafel afruimen of prullenbakken legen. Elke bewoner heeft een corveetaak om hun zelfstandigheid te vergroten en om een meer huiselijk gevoel te creëren in Veltman.

Dinsdag

Ochtend
Elke ochtend wekken wij de bewoners om 8 uur. Wij stimuleren de bewoners om uit bed te komen en om zich te gaan wassen en aankleden, zodat de bewoners tegen half 9 aan tafel kunnen zitten voor het ontbijt. Een vaste structuur/dagritme helpt bij het bevorderen van het mentaal welbevinden van de bewoners.  


Middag
Als leerling mag je ook meedoen aan alle cursussen. Dit keer hadden wij een cursus over het invullen en gebruiken van de Grip-lijst. Deze lijst vullen we in om probleemgedrag in kaart te brengen. Ik heb geleerd hoe ik de Grip-lijst moet invullen en waarvoor ik de Grip-lijst precies moet invullen. Het was een interessante cursus.

Avond
Sommige bewoners hebben elke avond een ventilatiegesprek. Tijdens dit gesprek kunnen ze hun verhaal kwijt, hun hart luchten. Het kan gaan om persoonlijke dingen, maar ook om alledaagse dingen. Het gesprek vindt meestal plaats in de kamer van de bewoner. Hier voelen de bewoners zich het meest op hun gemak.  Op de foto zit ik met twee bewoners in de huiskamer.

Woensdag

Ochtend
Woensdag = schooldag. Elke woensdag is het Drenthe College mijn werkplek. Als leerling verpleegkundige geef ik regelmatig een presentatie. Dit kan op school of op het werk. Dit keer geven 2 klasgenoten een presentatie op school over het goed invullen van een MIC-formulier. MIC staat voor melding incidenten in de zorg. Met het invullen van dit formulier proberen we preventieve maatregelen te kunnen treffen.


Middag
Wij krijgen na een periode van negen weken vaak een toets op de computer. Na de toets is gelijk te zien of wij deze gehaald hebben of niet. Dit is altijd een spannend moment! Zoals jullie zien heb ik dit keer de toets kind verpleegkunde gehaald: yes!

Avond
Ook na school- of werktijd gaat het leren gewoon door.  Naast je werk moet je als leerling ook verslagen uitwerken. De informatie kan ik op het werk opschrijven, maar de uitwerking doe ik thuis. Als er weer examens aankomen ben ik na school- en werktijd regelmatig aan het leren. Tot nu toe is de combinatie leren en werken goed te doen.

Donderdag

Ochtend
In Veltman is een pop om alle verpleegtechnische handelingen te oefenen, bij te houden en om af te toetsen. Hier ben ik aan het oefenen om een neus- maagsonde in te brengen. Bij het oefenen van een handeling ben je vaak met nog een collega. Het aftoetsen wordt gedaan door een verpleegkundige. 


Middag
Als leerling bereid ik af en toe het MDO voor. Het MDO staat voor Multi Disciplinair Overleg. Hier kijk ik of alle lijsten up-to-date zijn voor het MDO.  Als een bewoner een mentor heeft, nodig ik de mentor uit om langs te komen en om samen met de bewoner het zorgleefplan te bespreken. Hierbij bespreek ik of er nog veranderingen zijn die vermeld moeten worden in het zorgleefplan. Wat er besproken is neem je dan mee naar het overleg.


Vrijdag

Ochtend
Als leerling wordt je ook getoetst op de voorbehouden handelingen. Eerst heb ik de modules op het leerplein van Treant gemaakt. Daarna heb ik de handelingen uitgevoerd op de pop in het bijzijn van een verpleegkundige die vertelt of ik de vaardigheden beheers of als ik hier nog aan moet werken.


Middag
Deze foto is gemaakt onder de les gehandicaptenzorg. Ik zit in een klas met allemaal BBL-leerlingen van Treant Zorggroep. We doen allemaal de BBL-opleiding tot verpleegkundige en werken en leren bij een locatie voor wonen en zorg van Treant. In de klas zitten zowel medewerkers uit Emmen als uit Hoogeveen.  

Avond
Elke vrijdagavond krijgen wij de nieuwe levering van de medicatie voor de komende week. We krijgen baxterrollen, losse medicatie en de nieuwe medicatielijsten. De baxterrollen stoppen wij in de la van de bewoner in de medicijnkar. Ook tellen wij voor een bewoner de losse medicatie uit voor de komende week. De oude medicatielijsten vervangen wij voor nieuwe en controleren de lijsten op aanpassingen. Voor bewoners die de medicatie in eigen beheer hebben, controleren wij de gehele baxterrol. Bij de overige baxterrollen controleren wij de baxterzakjes per medicatie  gift.