Lid Cliëntenraad van het ziekenhuis › Treant Zorggroep

Lid Cliëntenraad van het ziekenhuis

Het ziekenhuis van Treant Zorggroep levert medisch-specialistische zorg op drie locaties: Scheper (Emmen), Bethesda (Hoogeveen) en Refaja (Stadskanaal). De cliëntenraad van het ziekenhuis van Treant Zorggroep is op zoek naar een nieuw lid, woonachtig in de regio Emmen.

Cliëntenraad
De cliëntenraad  behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van het ziekenhuis. De cliëntenraad is wettelijk bevoegd om zowel gevraagd als ongevraagd advies uit te brengen aan de raad van bestuur over de kwaliteit van de zorg, veiligheid, privacy en overige cliëntgerelateerde zaken. De cliëntenraad houdt zich ook bezig met beleidszaken die voor het ziekenhuis van belang zijn. Een goed functionerende cliëntenraad draagt bij aan de kwaliteit van de medezeggenschap en daarmee aan de kwaliteit van leven van cliënten. De cliëntenraad bestaat  uit  negen leden. Zij zijn niet beroepsmatig betrokken bij het ziekenhuis.

Aandachtsgebieden van de cliëntenraad zijn:

  1. Kwaliteit & Veiligheid
  2. Financiën
  3. Ketenzorg
  4. Patiëntgerichtheid
  5. PR & Communicatie

In principe heeft ieder lid van de cliëntenraad twee aandachtsgebieden ‘in portefeuille’.

Treant Zorggroep 
Werk je bij Treant Zorggroep dan ga je voor vakmanschap en ben je oprecht betrokken bij patiënten, cliënten en collega’s. Bij ons vind je een dynamische werkomgeving met een open sfeer, veel doorgroeimogelijkheden en korte lijnen. Wij zijn duidelijk naar elkaar; we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Ondernemerschap tonen voor een beter resultaat en klanttevredenheid stellen we zeer op prijs. We verwachten dat iedereen zorgvuldig omgaat met onze schaarse en kostbare middelen. Met 260 medisch specialisten en 6300 medewerkers zijn we de grootste werkgever van ons verzorgingsgebied.

Profiel
De cliëntenraad is op zoek naar een enthousiaste kandidaat die  bij voorkeur affiniteit/ervaring heeft met de ziekenhuiszorg c.q. de zorgvragen in het ziekenhuis (in de breedste zin van het woord); en die affiniteit heeft met minimaal één van de aandachtsgebieden en hieraan een verdere invulling kan geven (en verdere uitbouw). Je kunt in teamverband functioneren, bent mondig, je hebt een positief-kritische, open en gastvrije houding. Je bent in staat om tactvol doch standvastig op te treden en je kunt zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie.
Je bent minimaal 18 jaar en gemiddeld 8 uur per week (voornamelijk overdag) beschikbaar (onder meer om deel te nemen aan vergaderingen, beleidsstukken te lezen en zich hierover een mening kan geven c.q. een visie op kan hebben, te participeren in werkgroepen/commissies van Treant en deel te nemen aan veiligheidsrondes  en ziekenhuisschouwen).

Je bent bereid  tot het volgen van (bij)scholing en in staat om naar alle Treant locaties af te reizen. Je woont in het verzorgingsgebied van ziekenhuislocatie Scheper.

Het betreft een onbezoldigde functie waarvoor een onkostenregeling geldt. De werkzaamheden vinden (in principe) overdag plaats.

Heb je interesse ?
Mail dan naar Annet  Feenstra, Beleidsmedewerker Centrale Cliëntenraden, a.feenstra@treant.nl. Wil je eerst meer informatie ? Neem dan contact op met Annet, telefoon 06  10 66 65 06.