Publicaties Revalidatie › Treant Zorggroep

Publicaties Revalidatie

Nijland E. Occupation based handtherapie bij een bakker met een zeldzame aandoening. Ned Tijdschr Handther 2017;26(1): 33-36.

Nijland E. Occupation-based hand therapy in a baker with monomelic amyotrophy (distal segmental spinal muscular atrophy or Hirayama disease). Hand Therapy 2019;24:97-102. https://doi.org/10.1177/1758998319861402.