Publicaties Microbiologie › Treant Zorggroep

Publicaties Microbiologie

Kesztyüs B, Cornish D. Nood breekt wetten: een ziekenhuisprotocol voor asielzoekers, afgeleid van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP)-richtlijn ‘Maatregelen tegen overdracht van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO)’ [Necessity bends the rules: a clinical guideline for asylum seekers, derived from the Dutch infection prevention guideline Measures against highly resistant micro-organisms (HRMO)]. Tijdschr Infect 2016;11(4):123-9.