Opleiding tot medisch specialist › Treant Zorggroep

Opleiding tot medisch specialist

Opleiding tot medisch specialist

Kies je voor een vervolgopleiding binnen onze regio, dan kies je voor een regio met een gunstig woonklimaat, genoeg faciliteiten voor wonen, scholing, cultuur en hobby’s. Een leuke regio met een uitdagende, zeer diverse patiëntenpopulatie, waarin uitdagend werk en ontspanning goed gecombineerd kunnen worden.

Treant Zorggroep biedt als specifieke voordelen voor je opleidingstijd:

  • Een goed georganiseerde introductie en opleiding.
  • Een relatief kleinschalige organisatie, korte lijnen, informele samenwerking in een eerlijke open sfeer, laagdrempelige contacten met de medisch specialisten.
  • Een mooie mix van eenvoudige en complexe casuïstiek.
  • Nette werktijden.
  • In de vervolgopleiding  interne geneeskunde en chirurgie een beperkt aantal ANW-diensten, vanwege de goede bezetting van de afdeling Spoedeisende Hulp door spoedartsen.
  • Een bereisbare afstand vanuit Groningen (1 uur).

Bij Treant Zorggroep kun je de opleiding tot medisch specialist volgen. Dit is mogelijk in ziekenhuislocatie Scheper in Emmen. We hebben daarbij de status van 'teaching hospital': jaarlijks volgen zo'n 50 coassistenten vanuit het UMCG een deel van hun opleiding tot basisarts bij ons. Ook biedt Treant voor arts-assistenten de medische vervolgopleidingen interne geneeskunde en heelkunde.

Specialisaties
Treant Zorggroep verzorgt een deel van de hieronder genoemde medische en psychologische vervolgopleidingen, in samenwerking met andere opleidingsinstellingen in onze regio of daarbuiten. Voor de vooropleidingen heelkunde en interne geneeskunde kun je rechtstreeks contact opnemen met de betreffende opleiders bij Treant. De sollicitatieprocedures voor de hoofdopleiding worden regionaal of landelijk georganiseerd. Zie daarvoor de onderstaande links.

Interne geneeskunde                                                                                                                                                                   
Opleiding tot internist en vooropleiding interne geneeskunde voor de opleidingen longziekten, reumatologie en MDL. Opleider bij Treant: dhr. dr. F.G.H. van der Kleij, internist, T 0591 69 13 76.
Verdere informatie: https://oornon.umcg.nl/nl/vervolgopleidingen/MS/Paginas/Interne.aspx.

Heelkunde                                                                                                                                                                                         
Opleiding tot chirurg en vooropleiding heelkunde voor de opleidingen orthopedie, plastische chirurgie en urologie. Opleider bij Treant: dhr. dr. M. van den Berg, T 0591 69 13 05.
Verdere informatie: https://oornon.umcg.nl/nl/vervolgopleidingen/MS/Paginas/Heelkunde.aspx.

Huisartsgeneeskunde                                                                                                                                                                       
Stage spoedgeneeskunde. Contactpersoon bij Treant: mw. T. Sandjer, SEH-arts,  T 0591 69 15 82. Stage ouderengeneeskunde. Contactpersoon bij Treant: dhr. J. Lurvink, specialist ouderengeneeskunde, T 0591 22 82 00.  
Verdere informatie: https://oornon.umcg.nl/nl/vervolgopleidingen/HA_SOG/Paginas/Huisarts.aspx.

Arts Verstandelijk Gehandicapten                                                                                                                                                
Stage revalidatiegeneeskunde. Contactpersoon bij Treant: dhr. P.C.T. van Aanholt, revalidatiearts, T 0599 65 45 69.
Verdere informatie: www.erasmusmc.nl/huisartsgeneeskunde/onderwijs/avg.

Ouderengeneeskunde
Stage ouderengeneeskunde. Contactpersoon bij Treant: dhr. J. Lurvink, specialist ouderengeneeskunde, T 0591 22 82 00. Stage geriatrie; Contactpersoon bij Treant: mw. N.H. Dral, geriater, T 0591 69 13 26.
Verdere informatie: https://oornon.umcg.nl/nl/vervolgopleidingen/HA_SOG/Paginas/Ouderen.aspx.

Gezondheidszorgpsycholoog en klinisch psycholoog                                                                                         
Contactpersoon bij Treant: dhr. J. Kloek, klinisch psycholoog, T. 0591 69 14 07.
Verdere informatie: https://oornon.umcg.nl/nl/vervolgopleidingen/klinisch-psychologische-opleidingen/Paginas/default.aspx#.

ANIOS
We hebben regelmatig vacatures voor ANIOS (zie vacaturepagina). Voor meer informatie over ANIOS interne, chirurgie of cardiologie kun je contact opnemen met Bureau Medische Opleidingen.

Contact

Bureau Medische Opleidingen coördineert de medische opleidingen.