Werken is leren, leren is werken › Treant Zorggroep

Werken is leren, leren is werken

Het verzorgingsgebied van Treant vergrijst en ontgroent sneller dan gemiddeld. Om ook in de toekomst goede zorg te kunnen blijven bieden, wil Treant blijvend investeren in de ontwikkeling van medewerkers. De nadruk komt te liggen op werkplekleren én van elkaar leren. Coby Arents, adviseur Onderwijsbeleid en auteur van het Strategisch Ontwikkelingsplan, licht de nieuwe koers toe.

In de nieuwe visie staan leren en ontwikkelen in het teken van de organisatiestrategie. Treant heeft een aantal strategische thema’s geformuleerd zoals aantrekkelijk werkgeverschap, leiderschap, continu bekwaam en efficiënte bedrijfsvoering. Coby: ‘Daar stemmen we onze ontwikkelstrategie op af.’

Werkplekleren

Verder zijn werken en leren voortaan nauw met elkaar verbonden. ‘Werken is leren, leren is werken’, vat Coby samen. Daarom is het van groot belang om de werkomgeving te veranderen in een krachtige leeromgeving, waarin alle vormen van leren mogelijk zijn. Van formeel en georganiseerd tot informeel.

Leren op de werkplek is veel effectiever dan een cursus bij een traditioneel opleidingsinstituut. ‘Binnen een extern onderwijscentrum is de informatie vaak heel algemeen, terwijl je nieuwe kennis op je werkplek meteen kunt toepassen. Leren in de betekenisvolle context in de dagelijkse praktijk, daar draait het om. Werkplekleren leidt tot betere leerresultaten en beklijft beter.’

Coby Arents, adviseur Onderwijsbeleid en auteur van het Strategisch Ontwikkelingsplan: ‘De nadruk ligt op werkplekleren én van elkaar leren.’
Coby Arents, adviseur Onderwijsbeleid en auteur van het Strategisch Ontwikkelingsplan: ‘De nadruk ligt op werkplekleren én van elkaar leren.’

Informeel leren

Bij leren op de werkplek ligt de nadruk op van elkaar leren. ‘Dus niet zozeer uit een boekje, maar door als collega’s met elkaar in gesprek te gaan. Onderling kennis delen, complexe handelingen samen uitvoeren, meelopen op een andere afdeling, noem maar op’, vertelt Coby. ‘Senior-verpleegkundigen en aandachtsvelders beschikken over heel veel expertise, maak daar gebruik van.’ Is professionele onderwijsbegeleiding nodig, dan kunnen praktijkdocenten worden ingeschakeld. ‘Zij komen naar Treant toe om op de werkplek uitleg te geven. Training on the job dus.’

Een leven lang leren

Treant beschouwt leren als een blijvend onderdeel van werken. Het vermogen om te blijven leren en ontwikkelen is cruciaal om ook in de toekomst een vitale organisatie te kunnen blijven. Om de ontwikkeling van medewerkers te bevorderen, wil Treant een krachtige leeromgeving faciliteren en meer investeren in het interactieve digitale leerplein.

Talentontwikkeling

Wat gaan medewerkers hier concreet van merken? ‘Zij kunnen zich ontwikkelen en doorgroeien via doorlopende leerlijnen binnen care én cure’, reageert Coby. Verder komt er ruimte voor talentontwikkeling, bijvoorbeeld in de vorm van management traineeships.’ Andere plannen zijn het inrichten van een centraal skillslab en het invoeren van zelforganisatie. ‘Meer regie voor cliënten vraagt een andere manier van werken.’

Voor verpleegkundigen komen er proeftuinen om functiedifferentiatie vorm te geven. Ook het opstellen van een regionaal masterplan staat hoog op de agenda. ‘Samenwerking met andere ketenpartners is essentieel om de personele continuïteit en stabiliteit in deze regio te borgen.’