Warm welkom voor nieuwe medewerkers › Treant Zorggroep

Warm welkom voor nieuwe medewerkers

Nieuwe medewerkers van Treant worden uitgenodigd voor een introductiebijeenkomst. Daar maken zij kennis met de raad van bestuur en krijgen zij praktische informatie over de organisatie en de kernwaarden van Treant. Behalve leerzaam zijn deze bijeenkomsten vooral ook heel leuk, verzekert Manouk de Vries, personeelsconsulent en coördinator. ‘Treant is blij met nieuwe collega’s en dat willen we ook uitstralen. Daarom bieden we iedereen een warm welkom.’

Omdat introductiesessies nogal eens als saai en langdradig worden ervaren, kiest Treant bewust voor een andere opzet. De maandelijkse bijeenkomst begint met een introductiefilmpje over Treant en een kennismaking met de raad van bestuur. Vervolgens komt de gedragscode aan bod, gevolgd door een zogeheten lipdub over Treant. Om het ijs te breken, volgt daarna een korte meet & greet met je buurman of -vrouw.

Interactief

Daarna brengen de deelnemers in kleine groepjes een bezoek aan de informatiemarkt.

Bij de verschillende standjes krijgen zij informatie over infectiepreventie, personeelsinformatiesystemen, ICT, communicatie en e-learning. ‘De interactieve opzet houdt iedereen bij de les’, weet Manouk. Na een pauze worden deelnemers geïnformeerd over het thema arbeid en gezondheid. Met stellingen probeert Treant de dialoog aan te gaan. ‘Dankzij de open sfeer en de vertrouwde setting is er meestal veel respons.’

‘Een goede start is het halve werk’

Tweerichtingsverkeer

Na een tweede bezoek aan de informatiemarkt komen de kernwaarden van Treant aan bod: betrokken, duidelijk en ondernemend. ‘Doel is dat medewerkers elkaar inspireren over het toepassen van de kernwaarden. Tegelijkertijd willen we graag van nieuwkomers weten hoe zij daar zelf invulling aan geven’, vertelt Manouk. ‘De introductiebijeenkomsten zijn dus tweerichtingsverkeer.’ Elke bijeenkomst wordt afgesloten met een gezamenlijke terugkoppeling, waarna de deelnemers met een kleine attentie huiswaarts keren.

Waardering

Uit de evaluatie blijkt dat nieuwe medewerkers deze opzet waarderen. ‘Dat geldt in de eerste plaats voor het gevarieerde programma.’ Ook het interactieve karakter gooit hoge ogen. ‘Deelnemers vinden het prettig om de dialoog aan te gaan én ze voelen zich welkom.’ Deze respons klinkt Manouk als muziek in de oren. ‘Treant wil graag een aantrekkelijke werkgever zijn en daar hoort een leuke en leerzame introductie bij. Een goede start is het halve werk.’