Herinrichting ziekenhuiszorg › Treant Zorggroep

Herinrichting ziekenhuiszorg

Ziekenhuizen, huisartsen, ambulancediensten en zorgverzekeraars presenteerden voor de zomer een gezamenlijk plan om de zorg voor de regio Drenthe en Zuidoost-Groningen beschikbaar te houden. Voor Treant betekent dit dat ingewikkelde ziekenhuiszorg geconcentreerd wordt in Emmen en de ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen weekziekenhuizen worden voor planbare zorg.

Emmen: complexe ziekenhuiszorg en spoedeisende hulp
Het ziekenhuis in Emmen wordt ingericht voor complexe zorgvragen. Dit zijn spoedopnames, acute of hoogrisico-operaties en diagnoses met een hoge waarschijnlijkheid van opname. Hiervoor dient een groot team van verschillende specialisten aanwezig te zijn.

Hoogeveen en Stadskanaal: weekziekenhuizen met basisspoedpost
De ziekenhuizen van Treant Zorggroep in Stadskanaal (6 januari 2020) en Hoogeveen (6 april 2020) worden weekziekenhuizen voor planbare zorg. De afdelingen Spoedeisende hulp (SEH) in deze plaatsen worden basisspoedposten voor niet-levensbedreigende situaties.

De fysieke ruimte die vrijkomt in de klinieken in Hoogeveen en Stadskanaal wordt ingezet voor de realisatie van expertisecentra, zoals een centrum voor oogheelkunde in Stadskanaal en een centrum voor orthopedische ingrepen in Hoogeveen, en revalidatie- en herstelbedden voor kwetsbare ouderen.

Personele gevolgen en vacatures
De komende periode verplaatst een deel van de ziekenhuiszorg van Treant Zorggroep. Een verplaatsing tussen de Treant-ziekenhuizen in Hoogeveen, Stadskanaal en Emmen, maar ook naar andere ziekenhuizen in Assen, Meppel, Scheemda en Zwolle. Door deze verschuiving van ziekenhuiszorg verdwijnen er banen bij Treant.

Tegelijkertijd zoeken we nieuwe collega’s. Bijvoorbeeld voor functies waarin we structurele tekorten hebben (door schaarste op de arbeidsmarkt) of vacatures die niet intern opgevuld kunnen worden. Het gaat hierbij vooral om functies die belangrijk zijn voor de continuïteit van de ziekenhuiszorg. Daarnaast hebben we ook vacatures in onze centra voor wonen en zorg.

Bekijk onze actuele vacatures

 

Meer informatie over het gezamenlijke plan Zorg voor de Regio is te vinden op www.zorgvoorregio.nl.