Coschappen › Treant Zorggroep

Coschappen

Coschappen

Ben je geneeskundestudent? Dan ben je van harte welkom bij Treant. Op de drie ziekenhuislocaties bieden onze specialisten je een leerzame en veilige leeromgeving. Onze ziekenhuizen staan bekend om de persoonlijke sfeer, waar je veel zelf mag doen.

Coschaproute en keuzes
Voor iedere student bepalen we een persoonlijke route, rekening houdend met de plaatsen bij de diverse specialismen, de kaders voor je bul en afgestemd op jouw persoonlijke voorkeuren. Tijdens de coschappen volg je wekelijks gezamenlijk onderwijs. Ook is er een keer in de twee weken coachgroep, waar ruimte is voor intervisie, verdieping en discussie.

Verplichte vakken M2

 • interne geneeskunde (in een perifeer ziekenhuis)
 • chirurgie (in een perifeer ziekenhuis)
 • gynaecologie *
 • kindergeneeskunde *
 • neurologie *
 • psychiatrie *
 • huisartsgeneeskunde
 • sociale geneeskunde

*) drie van deze vier vakken zijn verplicht.

De vakken die je in M1 doet kun je eventueel vervangen.

Keuzevakken

Je kunt de volgende keuzevakken volgen:

 • arts verstandelijk gehandicapten (Van Boeijen in Assen)
 • anesthesiologie
 • cardiologie
 • dermatologie
 • geriatrie (Scheper)
 • intensive care (Scheper)
 • KNO/kaakchirurgie
 • medische microbiologie (Scheper)
 • MDL (Scheper)
 • nefrologie (Scheper)
 • oogheelkunde (Refaja)
 • orthopedie
 • ouderengeneeskunde (De Horst in Emmen en Weidesteyn in Hoogeveen)
 • pathologische anatomie (Bethesda)
 • plastische chirurgie
 • pulmonologie (Bethesda)
 • radiologie (Scheper)
 • reumatologie (Scheper)
 • revalidatie
 • spoedeisende hulp
 • tropengeneeskunde
 • urologie
 • ziekenhuismanagement

Vakken M3

In het Refaja, Bethesda en Scheper kun je terecht voor je semi-artsstage en stage wetenschap. Er zijn mogelijkheden in de onderstaande specialismen. Op aanvraag kunnen we ook bij de ontbrekende specialismen je M3 organiseren.

 • anesthesiologie
 • cardiologie
 • chirurgie
 • dermatologie
 • geriatrie
 • gynaecologie
 • interne geneeskunde
 • kindergeneeskunde
 • neurologie
 • orthopedie
 • pulmonologie
 • revalidatie
 • spoedeisende hulp
 • urologie

Contact

BMO van Treant Zorggroep coördineert de coschappen. Neem voor semi-artsstages (M3) contact op met de coördinatoren coassistenten van Bureau Medische Opleidingen (BMO).

Henny Heller en Pauline Hens
Coördinatoren coassistenten
coordinator.coassistenten@treant.nl
Tel: 0591 69 15 79

Lonneke van Aart, affiliatie coördinator Treant
l.vanaart@treant.nl
Tel: 0591 69 15 48