Coschappen › Treant Zorggroep

Coschappen

Coschappen

Ben je geneeskundestudent? Dan ben je bij bijna alle specialismen in de ziekenhuislocaties van Treant Zorggroep welkom om coschappen te lopen. Een ziekenhuis waar je niet alleen coschappen loopt, maar dat ook stagemogelijkheden biedt voor M3.

Coschaproute en keuzes
Als geneeskundestudent ben je voor je M2 en M3 coschappen in twee van onze drie ziekenhuislocaties welkom als coassistent: in Bethesda in Hoogeveen en in Scheper in Emmen. In Refaja biedt M1 en M3 coschappen. Als coassistent loop je in principe vaste routes bij M2. Tijdens de coschappen volg je wekelijks gezamenlijk onderwijs. Ook is er een keer in de twee weken coachgroep, waar ruimte is voor intervisie, verdieping en discussie.

Voor de opleiding chirurgie vinden ook stages plaats in Refaja en Bethesda.

Verplichte vakken M2 (in vaste volgorde)

 • interne geneeskunde
 • cardiologie / pulmonologie (Bethesda), cardiologie of een keuzevak (Scheper)
 • chirurgie
 • gynaecologie
 • kindergeneeskunde
 • neurologie
 • psychiatrie
 • keuzevak
 • huisartsgeneeskunde
 • sociale geneeskunde

 De vakken die je in M1 gaat doen, of inmiddels hebt gedaan, kun je eventueel vervangen.

Keuzevakken
Je kunt de volgende keuzevakken volgen:

 • arts verstandelijk gehandicapten (Vanboeijen, Assen)
 • anesthesiologie
 • dermatologie
 • geriatrie (Scheper)
 • klinische genetica (UMCG)
 • KNO/kaakchirurgie (Scheper)
 • microbiologie (Scheper)
 • nefrologie (Scheper)
 • oogheelkunde (Scheper)
 • orthopedie
 • Pathologische anatomie (Bethesda)
 • plastische chirurgie
 • radiologie (Scheper)
 • reumatologie (Scheper)
 • revalidatie
 • spoedeisende hulp
 • tropenstage
 • urologie

Vakken M3
In Refaja, Bethesda en Scheper kun je terecht voor je semiartsstage en de stage wetenschap. Er zijn onder andere mogelijkheden bij de volgende specialismen:

 • anesthesiologie
 • cardiologie
 • chirurgie
 • geriatrie
 • gynaecologie
 • interne geneeskunde
 • kindergeneeskunde
 • neurologie
 • orthopedie
 • revalidatie
 • spoedeisende Hulp

Bureau Medische Opleidingen
Bureau Medische Opleidingen van Treant Zorggroep coördineert de M1, M2 en M3 coschappen in de ziekenhuislocaties Bethesda, Scheper en Refaja. Voor M1 en M2 coassistenten geldt dat je door het UMCG wordt ingedeeld. Je kunt je dus niet rechtstreeks aanmelden bij een van de ziekenhuislocaties of Bureau Medische Opleidingen.

Geneeskundestudenten die M3 coschappen gaan lopen, kunnen zich aanmelden bij Bureau Medische Opleidingen. Vraag Bureau Medische Opleidingen naar de mogelijkheden voor wetenschappelijke stages.

Contact

Neem voor meer informatie over M1, M2 of M3 stages contact op met de affiliatiecoördinator of de coördinator coassistenten (Bureau Medische Opleidingen).

José Broeks
Affiliatiecoördinator
j.broeks@treant.nl
Tel: 0591 69 15 48

Henny Heller en Pauline Hens
Coördinatoren coassistenten
coordinator.coassistenten@treant.nl
Tel: 0591 69 15 79