Vragen en antwoorden klinische verloskundige en klinisch kindergeneeskunde zorg (najaar 2018) › Treant Zorggroep

Vragen en antwoorden klinische verloskundige en klinisch kindergeneeskunde zorg (najaar 2018)

1. Wat betekent dit besluit?

‘Klinische zorg’ is zorg waarbij iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis. Sluiting van de afdelingen klinische Kindergeneeskunde en klinische Verloskunde in Stadskanaal (vanaf 13 september) en Hoogeveen (vanaf 15 oktober) betekent dat kinderen daar niet meer opgenomen kunnen worden wanneer zij als gevolg van deze opname ook na 17.00 moeten blijven. Ook kunnen (aanstaande) moeders op die twee locaties vanaf deze data daar niet meer bevallen.

Vanaf half september is er weer klinische kindergeneeskunde en klinische verloskunde op locatie Scheper in Emmen. Opname voor een dag (dagbehandeling) is op alle drie ziekenhuislocaties van Treant mogelijk. Net als poliklinische zorg, wat betekent dat u voor een afspraak met bijvoorbeeld een kinderarts , verloskundige of gespecialiseerd verpleegkundige gewoon terecht kunt op de ziekenhuislocatie bij u in de buurt.

Er zijn ook alternatieven. Voor de omgeving van Stadskanaal en Hoogeveen is het WZA in Assen een goed alternatief, Treant en WZA werken intensief samen aan de toekomst van de zorg in de regio. Ook het Isala ziekenhuis in Zwolle of het OZG in Scheemda hebben klinische afdelingen kindergeneeskunde en verloskunde.

2. Waarom doet Treant dit?

We hebben te maken met een structureel tekort aan kinderartsen, verloskundigen en gespecialiseerde verpleegkundigen. Ook andere ziekenhuizen hebben daarmee te maken. Daardoor kunnen we veilige zorg voor zwangeren, kinderen en hun familie niet langer op drie locaties garanderen. Door te kiezen voor concentratie in Emmen zorgen we ervoor dat we deze zorg wel kunnen behouden in de regio. Bovendien kunt u voor het merendeel van uw zorg gewoon terecht in het ziekenhuis bij u in de buurt. In onderstaand schema ziet u wat we waar bieden:

 

Emmen

Hoogeveen

Stadskanaal

Polikliniek Kindergeneeskunde

x

x

x

Dagbehandeling Kindergeneeskunde

x

x

x

SEH Kindergeneeskunde*
* van 08.00 tot 17.00 uur

x

x*

x*

SEH andere specialismen** x x** x**

Kliniek Kindergeneeskunde

x

 

 

Kliniek pasgeborenen

x

 

 

Klinische en acute Verloskunde

x

 

 

Polikliniek Verloskunde

x

x

x

Polikliniek Gynaecologie

x

x

x

Dagbehandeling Gynaecologie

x

x

x

SEH Gynaecologie

x

x

x

Kliniek Gynaecologie

x

x

x

Acute zorg (spoedeisende hulp) voor kinderen voor de kinderarts vindt 24/7 plaats op ziekenhuislocatie Scheper in Emmen. Van  maandag tot en met vrijdag 8:30-17:00 uur is dat ook het geval op ziekenhuislocaties Refaja in Stadskanaal en Bethesda in Hoogeveen. Echter, als van tevoren de inschatting wordt gemaakt dat een kind opgenomen moet worden, heeft dat niet de voorkeur.  In de praktijk is het altijd al zo dat de huisarts eerst met de kinderarts belt en overlegt voordat hij een kind naar een ziekenhuis stuurt. De ambulancediensten zijn hier ook van op de hoogte.

** Acute zorg voor andere specialismen kan op alle drie de locaties. De kinderen worden  gezien  door de SEH-arts. Als van te voren ingeschat wordt het kind opgenomen en/of geopereerd moet worden, dan is het verstandig om direct naar locatie Scheper in Emmen te verwijzen/ te gaan.

Ouders en kinderen die zelf naar de SEH komen op ziekenhuislocaties Bethesda of Refaja worden op de SEH gezien door de SEH-arts of in overleg met een hoofdbehandelaar verwezen naar ziekenlocatie Emmen. Welke hoofdbehandelaar dat is, is afhankelijk van de problematiek. Dit wordt door de SEH-arts of SEH- verpleegkundige beslist bij de triage.

Op ziekenhuislocatie Scheper worden kindergeneeskundige patiënten, niet eerst door de SEH-arts gezien maar wordt er eerst overlegd met de kinderarts.

3. Waarom kiest Treant niet voor concentratie in Hoogeveen? Dat ligt toch veel centraler?

We willen met de beschikbare artsen zoveel mogelijk patiënten kunnen zien. En met zo goed mogelijke faciliteiten. Dan ligt concentratie in Emmen voor de hand: de capaciteit is er het grootst en de faciliteiten zijn het best toegerust op acute en complexe zorg. Bovendien zijn bij concentratie in Emmen de gevolgen voor de reistijd van patiënten, over het hele verzorgingsgebied van Treant bekeken, het kleinst.

4. Waarom springen andere ziekenhuizen niet gewoon bij?

Treant is niet het enige ziekenhuis dat een tekort heeft aan kinderartsen. Andere ziekenhuizen kunnen simpelweg niet zomaar een arts missen. In december hebben we enige tijd ondersteuning gekregen van kinderartsen uit het UMCG, maar dat was niet voor langere tijd mogelijk, omdat de kinderartsen weer op hun eigen locatie ingezet moesten worden.  Bij de andere ziekenhuizen in het noorden is de bezetting van de vakgroepen voor kindergeneeskunde niet ruim genoeg om structureel een kinderarts bij Treant in te kunnen zetten.

5. Waarom is de sluiting van deze afdelingen in Stadskanaal al over enkele weken?

De situatie wordt met de dag nijpender. Het tekort aan zorgprofessionals neemt toe. Om goede en veilige zorg te kunnen bieden, moeten we dit besluit nemen. Uiteraard zijn we in de afgelopen periode al intensief bezig geweest met de voorbereiding hiervan.

6. Waarom gaat Stadskanaal eerder dicht dan Hoogeveen?

In Stadskanaal krijgen we het rooster niet meer rond per medio september. Gecombineerd met de voortdurende spanning op de roosters van kinderartsen, klinisch verloskundigen en gespecialiseerd verpleegkundigen, moeten we op korte termijn handelen. Daarom is het moment waarop de regio Hoogeveen wordt doorverwezen naar Emmen kort daarna.   

7. Verloskundigen, huisartsen en Zilveren Kruis zijn het hier toch niet mee eens?

Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: behoud van zorg in deze regio. De enige manier waarop we de klinische verloskunde en klinische kindergeneeskunde kunnen behouden in Hoogeveen en Stadskanaal is met meer kinderartsen. Die zijn er helaas niet, dat beseffen ook verzekeraars, huisartsen en verloskundigen inmiddels. We zien dezelfde problemen ontstaan bij andere ziekenhuizen in Nederland. Met alle relevante partijen hebben we alle scenario’s onderzocht. Er werden eigen studies gedaan, bijvoorbeeld door Zilveren Kruis. Dat laat zien dat de betrokkenheid groot is, het heeft niet tot meer kinderartsen voor Treant geleid.

Verloskunde

Bekijk ook de infographic 'Waar kan ik terecht voor welke zorg?'

8. Ik woon in Stadskanaal en ben uitgerekend op 13 september. Kan ik nog op ziekenhuislocatie Refaja bevallen?

Vanaf donderdag 13 september 18.00 uur is Emmen geopend.
Vanaf woensdag 12 september 18.00 uur is een opname of bevalling niet meer mogelijk in Stadskanaal.

In de tussenliggende uren (12/9 18.00 uur tot 13/9 18.00 uur) zal de dienstdoende gynaecoloog of kinderarts bepalen waar u wordt verwacht. Het is in die korte periode meest waarschijnlijk dat u naar Emmen wordt gestuurd. In die tijd is alles er op gericht om het aantal over te plaatsen patiënten te beperken.

Op het moment dat u gaat bevallen neemt u contact op met uw verloskundige of de afdeling verloskunde via het normale telefoonnummer dat u van ons heeft gekregen 0599 65 45 63 of 0599 65 45 64.

9. Ik woon in Hoogeveen en verwacht begin oktober te bevallen. Is er een kans dat ik in het Bethesda lig en dan ineens naar Emmen wordt gebracht?

Vanaf maandag 15 oktober 9.00u wordt de regio Hoogeveen doorverwezen naar Emmen.
Vanaf vrijdag 12 oktober 18.00u is een opname of bevalling niet meer mogelijk in Hoogeveen.

In de tussenliggende uren (12/10 18.00 uur tot 15/10 09.00 uur) zal de dienstdoende gynaecoloog of kinderarts bepalen waar u wordt verwacht. Het is in die korte periode meest waarschijnlijk dat u naar Emmen wordt gestuurd. In die is alles er op gericht om het aantal over te plaatsen patiënten te beperken.

Op het moment dat u gaat bevallen neemt u contact op met uw verloskundige of de afdeling verloskunde via het normale telefoonnummer dat u van ons heeft gekregen 0528 286 222.

10. Ik wil niet in Emmen bevallen. Wat zijn mijn alternatieven?

Treant neemt deze maatregelen om de kwaliteit van zorg te garanderen. Het is vervelend dat u wellicht verder moet reizen, u krijgt daar wel kwalitatief hoogstaande zorg voor terug. Voor u en uw kind. Iedereen mag gelukkig zelf kiezen in welk ziekenhuis te bevallen, in overleg met uw verloskundige. Voor de omgeving van Stadskanaal en Hoogeveen is het WZA in Assen het meest voor de hand liggende alternatief, Treant en WZA werken intensief samen aan de toekomst van de zorg in de regio. Bevallen kan echter ook in het Isala ziekenhuis in Zwolle. Saxenburgh in Hardenberg of in het OZG in Scheemda.

11. Hebben andere ziekenhuizen wel voldoende capaciteit om te bevallen?

We breiden de capaciteit in Emmen uit, we verwachten dat de meeste zwangere vrouwen daar kunnen bevallen. Het WZA in Assen is bereid en in staat om waar nodig bevallingen over te nemen. Ook met de ziekenhuizen in Hardenberg, Scheemda en Zwolle hebben we goede afspraken gemaakt over het eventueel overnemen van zorg.

12. Duurt het bij een bevalling niet veel te lang om in Emmen te komen?

Het liefst wilt u zo dichtbij huis als mogelijk bevallen. De reistijd vanuit regio Hoogeveen en regio Stadskanaal past ruim binnen de norm die daarvoor wordt gesteld. In acute gevallen brengt een ambulance u naar Emmen. Hierover hebben we goede afspraken gemaakt met ambulancediensten en verloskundigen. Het is natuurlijk wel goed u tijdig voor te bereiden op een reis met eigen vervoer naar het ziekenhuis. 

13. Kan ik straks nog wel thuis bevallen?

Dat bepaalt u in eerste instantie met uw verloskundige. Thuisbevallingen blijven in onze regio gewoon mogelijk, al zal er door verloskundigen uit voorzorg mogelijk sneller worden gekozen voor een bevalling in het ziekenhuis.

14. Gaat Treant mijn eigen bijdrage betalen als ik gedwongen word in het ziekenhuis te bevallen?

Zilveren Kruis heeft de verloskundigen geïnformeerd dat als er door verloskundigen uit voorzorg mogelijk eerder wordt gekozen voor een bevalling in het ziekenhuis er gekozen kan worden voor een poliklinische bevalling zonder eigen bijdrage.

15. Gaan de consulten met de verloskundigen gewoon door?

 Ja. Alle consulten met de verloskundigen van Treant vinden plaats op onze drie ziekenhuislocaties. Zoals u gewend bent.

Bij vragen neemt u contact op met de polikliniek. De telefoonnummers vindt u hier.

Kindergeneeskunde

Bekijk ook de infographic 'Waar kan ik terecht voor welke zorg?'

16. Als mijn kind van de fiets valt, kan ik dan gewoon naar ziekenhuislocatie Refaja / Bethesda?

U belt altijd eerst met de huisarts of de huisartsenpost. Zij verwijzen u door. Al onze locaties hebben een Spoedeisende Hulp (SEH). Wanneer uw kind opgenomen moet worden, wordt u verwezen naar ziekenhuislocatie Scheper in Emmen.

In acute gevallen belt u via 112 de ambulance, de ambulancebemanning weet precies waar uw kind de beste zorg kan krijgen.

Gynaecologie

17. Is de polikliniek Gynaecologie geopend?

 Ja, de poliklinieken Gynaecologie blijven op alle drie ziekenhuislocaties geopend. Alle spreekuren met de gynaecologen vinden plaats zoals u gewend bent.