Interview bestuursvoorzitter Carla van de Wiel › Treant Zorggroep

Interview bestuursvoorzitter Carla van de Wiel

Zilveren Kruis en Menzis gaan samen met zorgaanbieders in onze regio een plan maken voor de toekomst van de (ziekenhuis-)zorg in Drenthe en Zuidoost Groningen. Zo was vandaag ook op het intranet van Treant te lezen. Deze aankondiging roept wel wat vragen op. Sommige media schrijven dat verzekeraars het heft in handen nemen. En was Treant niet zelf als bezig met een regiovisie? Hoe zit dat nou? We vragen het aan Carla van de Wiel,  voorzitter van de raad van bestuur.

V: Hoe moeten we dit nieuws duiden? Nemen de verzekeraars inderdaad het initiatief over?

Dat soort teksten las ik inderdaad ook. Het klopt alleen niet helemaal. De zorgverzekeraars zeggen hetzelfde wat we als Treant ook steeds roepen: we zullen het samen moeten doen. Ieder vanuit zijn eigen rol. Wij als Treant als zorgaanbieder, net als WZA en het OZG. De huisartsen vanuit de eerstelijnszorg. En de verzekeraars namens hun verzekerden. Kreten als ‘de macht grijpen’ zijn populair onder sommige journalisten, het klopt meestal niet. Zo is het nu ook. De gesprekken met de verzekeraars verlopen in een goede sfeer.

V: Maar Treant heeft toch al een regiovisie geschreven? Is dat allemaal voor niets geweest?

Nee, zeker niet. Als Treant hebben we juist ongelofelijk veel profijt van het feit dat we zo’n visie op papier hebben gezet. Te lang hebben we achter de feiten aangelopen, het is ons de afgelopen paar jaar juist zo goed gelukt om een stap vooruit te denken. We zijn de eerste geweest die in november 2017 hebben geopperd dat we moeten onderzoeken of er een nieuw interventiecentrum voor acute, klinische en complexe zorg moet komen. Dat idee maakt ook onderdeel uit van de gesprekken die we nu gaan voeren met de zorgverzekeraars en de groep die bij elkaar is geroepen. Daar ben ik trots op. We zijn het aan onze patiënten verplicht goed na te denken over hoe we aan hun zorgvraag kunnen voldoen in de toekomst. En voor dit soort plannen geldt: wie schrijft die blijft. En dat hebben we goed gedaan.

V: Toch lezen veel mensen: er wordt weer een rapport gemaakt. En uiteindelijk beslist de verzekeraar.

Dat kan ik me heel goed voorstellen. Sommige dingen leiden snel tot resultaat, soms duurt het lang en lijken zaken zich te herhalen. Maar ik zie het glas echt halfvol: we zitten als Treant aan tafel en we hebben een heel duidelijke visie op de toekomst. En natuurlijk speelt ook de zorgverzekeraar een belangrijke rol. Maar samen met ons omringende ziekenhuizen zoals het WZA hebben we een belangrijke stem. En we blijven herhalen waar we voor staan: behoud van goede, bereikbare en betaalbare zorg in onze regio.

V: Betekent dit dat de regiovisie voorlopig on hold staat? En dat verloskunde bijvoorbeeld op alle locaties open blijft?

Nee, sommige besluiten moeten we nemen om de kwaliteit van onze zorg te kunnen garanderen. Het sluiten van de klinische afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde in Hoogeveen en Stadskanaal is zo’n besluit. Ook moeten we bijvoorbeeld verder gaan met het concentreren van complexe zorg om deze zorg uit te kunnen blijven voeren. Waar we met de zorgverzekeraars, collega zorginstellingen en huisartsen naar gaan kijken is de organisatie van de zorg op de langere termijn. Zeg over 3-5 jaar. In de tussentijd moeten we als Treant wel blijven zorgen voor kwalitatief goede zorg en een goede bedrijfsvoering. Een gezonde organisatie is een absolute voorwaarde om bijvoorbeeld na te kunnen denken over het realiseren van een nieuw interventiecentrum.

V: Wanneer is die regiovisie dan echt definitief?

Een visie op de toekomst van de zorg is nooit echt af, je zult altijd bij blijven sturen. Maar je moet wel ergens mee beginnen. April jongstleden hebben we een concept regiovisie gepubliceerd en ook intern en extern gedeeld. Dit document hebben we binnen en buiten met allerlei belanghebbenden besproken. Zo hebben we onder meer een aantal bijeenkomsten voor medewerkers georganiseerd. De komende maanden werken we de conceptversie verder uit. Onder meer door per specialisme te verkennen hoe we die visie in de praktijk kunnen brengen. We zijn nog niet klaar. Zo komt de gemeente Emmen na de zomer nog met een reactie. Sowieso is dat eigenlijk nog maar het begin, maar we hebben ons huiswerk wel gedaan voor de gesprekken met verzekeraars, andere zorgaanbieders en huisartsen.

V: Wat merken medewerkers van de gesprekken met verzekeraars? Krijgen we er iets van mee?

Ik vind het belangrijk dat onze collega’s daar iets over meekrijgen. Het gaat immers over de toekomst van ons werk en onze organisatie. Zoals het gaat bij dit soort gesprekken wordt dat nog wel eens vergeten. Ook als raad van bestuur vergeten we dat wel eens, dat bleek uit de peiling van de bonden. Terwijl het zo belangrijk is samen te blijven praten over de toekomst. Dat is de reden waarom we maandelijkse informatiebijeenkomsten organiseren voor leidinggevenden. Op 30 augustus is er om 08.30 op locatie Bethesda weer zo’n bijeenkomst. Daarnaast werken we samen met OR Cure en OD aan het verder verbeteren van de communicatie. Zo makkelijk om te vergeten als je als bestuurder onder druk staat, maar zo vreselijk belangrijk. Daar ben ik me goed van bewust.