Update dialoogbijeenkomsten › Treant Zorggroep

Update dialoogbijeenkomsten

De afgelopen maanden zijn wij in gesprek geweest met onze omgeving over het behoud van goede, bereikbare en betaalbare zorg in de regio. Na meer dan 25 bijeenkomsten met onder meer inwoners, gemeenten, zorgverzekeraars, huisartsen, verloskundigen en patiëntenorganisaties is het tijd voor een update. Deze wordt gegeven op donderdag 13 juli in Ruyghe Venne in Westerbork.

De opbrengst uit de dialoog wordt de komende maanden gebruikt bij het maken van toekomstplannen en keuzes over welke zorg waar het best geleverd kan worden. Samen met de zorgverzekeraars werkt Treant die plannen deze zomer verder uit. Een visie op zorg in Drenthe en Groningen maakt hier een belangrijk onderdeel van uit.