Cao-actie › Treant Zorggroep

Cao-actie

Cao-actie

Zondagsdienst op woensdag 20 november 2019 vanwege cao-onderhandelingen

Vakbonden hebben medewerkers van ziekenhuizen opgeroepen om op woensdag 20 november 2019 zondagsdiensten te draaien voor een betere cao. Ook een aantal afdelingen van ziekenhuislocaties Bethesda, Refaja en Scheper van Treant doet mee aan deze actie en draait een zondagsdienst op 20 november.

Na de officiële aanzegging van de vakbonden hebben we als Treant bekeken welke gevolgen de aangekondigde acties hebben voor de zorg voor onze patiënten.  Uitgangspunt hierbij is dat goede en veilige patiëntenzorg gewaarborgd is.

Alle spoedzorg en alle geplande oncologische operaties gaan gewoon door én alle poliklinieken en de apotheek zijn geopend. 

Een aantal geplande afspraken voor diagnostiek en behandeling en geplande operaties worden verplaatst. Patiënten die het betreft worden hierover persoonlijk bericht. Met hen is zo mogelijk meteen een nieuwe afspraak ingepland of wordt zo spoedig mogelijk een nieuwe afspraak ingepland.

Treant heeft er begrip voor dat medewerkers van onze ziekenhuizen aandacht vragen voor een goede cao. We vinden het vervelend dat de aangekondigde actie op de deelnemende afdelingen gevolgen heeft voor onze patiënten.

Heeft u geen persoonlijk bericht ontvangen? Dan gaat uw afspraak in het ziekenhuis gewoon door.