Verloskundig samenwerkingsverband Zuidoost-Groningen › Treant Zorggroep

Verloskundig samenwerkingsverband Zuidoost-Groningen

Het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) is opgericht op 11 juli 2011. Het is een geformaliseerde samenwerking tussen de 1e lijns verloskundigen (en indien aanwezig verloskundig actieve huisartsen) in het verzorgingsgebied van ziekenhuislocatie Refaja en de gynaecologen en de klinisch verloskundige(n) van het Refaja. In dit document leest u meer over de missie en visie van het VSV Zuidoost-Groningen.

Het Verloskundig Vademecum van de Commissie Verloskunde van het College voor Zorgverzekeringen (twee delen: eindrapport en indicatielijst; juli 2003) is de leidraad voor het verloskundig samenwerkingsverband.

Doel

a. Het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de individuele verloskundige zorgverlening waarbij de cliënt centraal staat.

b. Het bevorderen en bewaken van een kwalitatief verantwoorde zorgorganisatie door borging van de continuïteit van de zorgverlening door het maken en formaliseren van werkafspraken.

c. Vastleggen van de organisatie van de verloskundige zorg in het verzorgingsgebied van ziekenhuislocatie Refaja.

d. Het bevorderen en borgen van de kwaliteit van de verloskundige zorg in het algemeen.

e. Het bevorderen van de samenwerking tussen 1e lijns verloskundigen, (al dan niet verloskundig actieve) huisartsen, gynaecologen, klinisch verloskundige(n) en andere daarvoor in aanmerking komende beroepsbeoefenaren in de regio op het gebied van de verloskundige zorg. Hiermee wordt een zorgverleners delay voorkomen.