Verloskundig samenwerkingsverband Zuidoost-Drenthe › Treant Zorggroep

Verloskundig samenwerkingsverband Zuidoost-Drenthe

Welkom op de pagina van het Verloskundig Samenwerkingsverband Zuidwest-Drenthe (VSV). Bij dit VSV zijn de verloskundigenpraktijken in de omgeving van Hoogeveen, de gynaecologen en kinderartsen van ziekenhuislocatie Bethesda van Treant Zorggroep, verschillende kraamzorgorganisaties en de verloskundig actieve huisartsen uit de omgeving Hoogeveen, aangesloten. Een voorbeeld van onze nauwe samenwerking is de gezamenlijke intake van nieuwe zwangeren door de ‘eerstelijns verloskundigenpraktijken’, of er nu een medische indicatie is of niet. Dit zorgt voor gelijkwaardige zorg voor alle zwangeren.

Het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) Scheper Ziekenhuis is opgericht in september 2007 en betreft een geformaliseerde samenwerking tussen de gynaecologen van ziekenhuislocatie Scheper van Treant Zorggroep en de eerste- en tweedelijns verloskundigen in het verzorgingsgebied van het Scheper.

Doel

  1. Bevorderen van de kwaliteit van de individuele verloskundige zorgverlening;
  2. Vastleggen van afspraken over wie verantwoordelijk is voor de zorg (ketenkwaliteit en ketenverantwoordelijkheid);
  3. Vastleggen van de organisatie van de verloskundige zorg in het verzorgingsgebied van ziekenhuislocatie Scheper;
  4. Het bevorderen, handhaven en waarborgen van de algemene verloskundige zorg in de regio en het bevorderen van de samenwerking tussen gynaecologen, verloskundigen, (al dan niet verloskundig actieve) huisartsen en andere daarvoor in aanmerking komende beroepsbeoefenaren in de regio op het gebied van de verloskundige zorg.