Wondzorg › Treant Zorggroep

Wondzorg

Transmurale werkafspraak

Werkgroep

Dhr. M. Luitse en mw. R. Eilander, huisartsen
Dhr. R. Hissink, chirurg
Dhr. M.Castellanos Nuijts en mw. G. van der Wier, dermatologen
Mw. S. Bruinsma en mw. E. Meijer, PA’s wondzorg.

juni 2018

Verwijscriteria wondpoli

  • Chronische wonden bij vaatlijden / diabetes
  • Andere chronische / complexe wonden
  • Bij stilstand / achteruitgang van de wond → na start wondbehandeling binnen 21 dagen geen verbetering  / genezing rond de 30-50%
  • Diabetische voet → zie stroomdiagram transmurale werkafspraak “diabetische voet”
  • Verdenking ulcus cruris Venosum

Traject Treant

Consult chirurg of PA wondpoli/wondconsulent

Voorbereidingen door huisarts

 

In de verwijsbrief een goede beschrijving van de wond met anamnese en wat er reeds gedaan is. Hiervoor bij voorkeur een beschrijving aan de hand van altis time gebruiken:

A     aard: oorzaak wond, hoe is de wond ontstaan, evt. DD

L      lokalisatie van de klacht

T      tijd en tijdsbeloop

I       intensiteit, ernst van de klacht (bijvoorbeeld categorie decubitus of de grootte van de wond)

S      samenhang van de klachten; wat verergert/verzacht het, wat heb je reeds gedaan?

 

T      tissue (weefsel): volgens WCS classificatie (rood, geel, zwart), vitaal of niet vitaal

I       infection (infectie): is er een infectie en zo ja, is deze primair of secundair?

M     moisture (vocht): is de wond vochtig of juist droog?

E      edges (randen): zijn de wondranden intact en niet ondermijnd?

Aanwijzingen voor de huisarts

  • ADVIES: geen verbandwissel op de dag van het polibezoek!

Aanwijzingen voor de patiënt

  • Advies: geen verbandwissel op de dag van het polibezoek!
  • Huidig verbandmateriaal meenemen naar de poli.