Vulvapolikliniek (X16) (E) › Treant Zorggroep

Vulvapolikliniek (X16) (E)

Verwijscriteria

 • Jeuk, branderigheid, pijn tijdens het vrijen (combinatie van deze factoren)
 • Onduidelijke eczeem of 'uitslag'
 • Kinderen <18 jaar met verdenking van lichen sclerosus

Niet naar vulvapoli:

 • Duidelijk beeld lichen sclerosus - rechtstreekse verwijzing naar gynaecoloog
 • Vulvaire en/of vaginale wratten - rechtstreekse verwijzing naar gynaecoloog
 • Perianale wratten - rechtstreekse verwijzing naar dermatoloog

Voorbereidingen door huisarts

Geen.

Traject in Scheper

Eerste bezoek: multidisciplinair consult door twee specialisten: dermatoloog en gynaecoloog.
Tweede bezoek: afspraak polikliniek gynaecologie of dermatologie.

Aanwijzing voor de huisarts

Bij verwijzijng vermelden:

 • klachten
 • actuele medicatie
 • reeds toegepaste behandelingen

Aanwijzing voor patiënt

 • Actuele medicijnlijst meenemen.
 • Ingevulde vragenlijst meenemen naar het spreekuur - deze wordt met de afspraak toegestuurd.

Follow up

Bij lichen sclerosus is jaarlijkse controle gewenst. De gynaecoloog en huisarts spreken in onderling overleg af wie deze controle zal uitvoeren.

Bij het maken van de afspraak vermelden

Vulvapolikliniek

Samenstelling werkgroep

Mw. C. Asmussen, gynaecoloog     
Dhr. M. Castellanos Nuijts, dermatoloog
Mw. R. Elberink, gynaecoloog 
Dhr. J. Spies, huisarts     

Eerste herziening maart 2013