Verdenking trombosebeen (K94.01) (E) › Treant Zorggroep

Verdenking trombosebeen (K94.01) (E)

Deel A: verdenking trombosebeen

Verwijscriteria

Bij pijnlijk, gezwollen en/of rood (onder)been past de huisarts de eerstelijnsbeslisregel toe.

Voorbereidingen door huisarts

DEEL A: Verdenking trombosebeen

Inschatting kans op DVT via eerstelijnsbeslisregel.
NB: Regel niet gebruiken indien klachten langer dan 30 dagen of bij gebruik anticoagulantia.

Klinisch gegeven

Score

Mannelijk geslacht

1

Gebruik oac

1

Aanwezigheid maligniteit

1

Recent operatie

1

Afwezigheid trauma

1

Uitgezette venen been

1

Kuitomvang verschil 3 cm of groter

2

Totaalscore

…..

Trajecten in Scheper

 • Score ≤ 3: aanvraag D-dimeer* bij klinisch chemisch lab SZE.
 • Score ≥ 4: aanvraag echo bij radiologie SZE.

Voor beide geldt: aanvragen voor 15.30 uur. Na 15.30 uur verwijzing naar internist tel: 0591-655610.

*D-dimeer is niet te gebruiken bij:

 • zwangeren;
 • patiënten met DVT of longembolie tot één maand na behandeling;
 • patiënten die 48 uur of langer behandeld zijn met antistolling (Acenocoumerol, Fenprocoumon, Heparine).

Score ≤ 3: aanvraag D-dimeer bij KCL, aansluitend evt. echo

a: D-dimeer negatief: DVT zeer onwaarschijnlijk.
b: D-dimeer positief: mogelijk DVT (doorverwijzing door het lab. voor echo).

 • Bij positieve echo verwijst radioloog naar internist.
 • Bij negatieve echo verwijst radioloog terug naar huisarts en blijvende klachten/ verdenking: echo na 5-7 dagen herhalen (aanvraag door huisarts).

Score ≥ 4: aanvraag echo bij radiologie

a: echo negatief: geen DVT (radioloog verwijst terug naar huisarts).

 • Bij blijvende klachten of verdenking echo na 5-7 dagen herhalen (aanvraag door huisarts).
 • Als de echo weer negatief is, dan geen DVT.

b: echo positief: DVT (radioloog verwijst naar internist).

Bij DVT: behandelprotocol internist conform protocol thuisbehandeling DVT van het been.

Aanwijzingen voor de huisarts

 • Labformulier aankruisen: werkafspraak DVT L/R.
 • Zo nodig overleg met internist/radioloog.
 • Zo nodig aanleveren verwijsbrief aan internist bij vastgestelde DVT.

Aanwijzingen voor de patiënt

 • Voor 15.30 uur melden bij poli bloedafname Scheper Ziekenhuis (dus niet op het prikstation).
 • Labformulier meenemen.
 • Bij lab wachten op uitslag, afhankelijk van uitslag volgt zo nodig echo.

DEEL B: Thuisbehandeling trombosebeen

Bij vastgesteld trombosebeen wordt door de internist behandeling opgestart en neemt daarna de huisarts volgens protocol de behandeling over. De internist controleert nadien in principe de patiënt niet, tenzij hij daartoe redenen ziet, bijv. bij verdenking onderliggende problematiek of belangrijke comorbiditeit. Dit zal door de internist kenbaar gemaakt worden.

Aanwijzingen voor de huisarts

Dag 2 + 4 + 8: de huisarts bezoekt de patiënt thuis

 • beencontrole
 • signaleren van problemen rondom antistolling en/of klachten
 • antistolling controleren → fragmin tot orale antistolling goed is ingesteld (bericht trombosedienst)
 • voorschrift elastische kous als been is afgeslankt
 • stoppen antistolling na drie maanden

Voor verdere informatie: zie protocol thuisbehandeling Diepe Veneuze Trombose (DVT) van het been, 2008.

Beslisboom verdenking trombosebeen

beslisboom.pdf

Samenstelling werkgroep

Dhr. T. Eisenga, huisarts
Dhr. E. de Groot, radioloog
Dhr. D. de Haan, internist
Dhr. J. Pouwels, arts klinische chemie
 

1e Herziening januari 2013