Tonsillectomie en/of adenotomie (R22) (E) › Treant Zorggroep

Tonsillectomie en/of adenotomie (R22) (E)

Verwijscriteria

Kinderen

 • Kinderen < 1 jaar in principe geen tonsillectomie en adenotomie.
 • Kinderen tussen 1 en 3 jaar alleen adenotomie als er sprake is van recidiverend BLWI en gehoorproblemen.
 • Kinderen tussen 3 en 7 jaar tonsillectomie en adenotomie als:
  - 7x per jaar of 5x per twee jaar tonsillitis
  - slaapapneu’s met hypertrofe tonsillen                                       

 Volwassenen

 • 4x per jaar tonsillitis met algemeen ziekzijn → tonsillectomie
 • Peritonsillair abces

Voorbereidingen door huisarts

Vermeld in verwijsbrief in elk geval:

 • Omschrijving van klachtenpatroon: snurken, slecht eetgedrag, recidiverende bovenste luchtweginfecties, nasale obstructie, slaapapneu.
 • Tijdsduur en frequentie van de klachten.
 • Omschrijving van evt. bijkomende klachten: moe, hangerig, etc.
 • Medicijnoverzicht en eventuele allergieën.

Traject in Scheper

Eerste consult bij de KNO-arts:

 • Bij eventuele ingreep volgt doorverwijzing naar de anesthesie voor een preoperatief consult.
 • Patiënt krijgt een informatiefolder mee.

Aanwijzingen voor huisarts

 • Bij tonsillitis geen antibiotica voorschrijven tenzij er sprake is van een atypisch beloop.
 • Globale informatie meegeven van eventuele ingreep.

Aanwijzing voor patient

Actueel medicijnoverzicht meenemen.
Indien gewenst patiënt verwijzen naar www.thuisarts.nl of www.kno.nl.                      

Bij het maken van de afspraak vermelden

Tonsillectomie/adenotomie

Samenstelling werkgroep

Dhr. H. Groenwold, huisarts
Dhr. S. Hogervorst, huisarts
Dhr. D. Mutsaers, KNO-arts
Dhr. S. Zahedi, KNO-arts
 

Eerste herziening mei 2014