TIA-poli/CVA (K90) (E) › Treant Zorggroep

TIA-poli/CVA (K90) (E)

Algemeen

Bij patiënten met actuele uitvalsverschijnselen, minder dan 4½ uur bestaand met bekend tijdstip van begin, altijd eerst met spoed trombolyse overwegen. Daarom telefonisch overleg tussen huisarts en neuroloog waarbij contra-indicaties worden getoetst (zie bijlage 1, waarbij de tijdstermijn het belangrijkste item is).

Als trombolyse mogelijk is, met spoed (A1) insturen, neuroloog regelt trombolyseteam stand-by.

Als geen trombolyse mogelijk is, dan hangt verwijsbeleid af van ernst van neurologische uitval en risico op recidief TIA/CVA. Kans op CVA wordt bepaald met ABCD2 score.
(zie bijlage 2).         

Verwijscriteria

Spoedeisende hulp:                                                           

 • TIA met ABCD2 score > 3;
 • Persisterende neurologische uitvalsverschijnselen;
 • Patiënten met nieuw of nog onbehandeld atriumfibrilleren.

TIA-poli:

 • TIA met ABCD2 score 1 tot 3
 • Weinig of geen neurologische uitval meer.

Voorbereidingen door huisarts

 • Telefonisch aanmelden (0591- 691423) voor TIA-poli, óók als patiënt zich pas enige dagen na TIA meldt.
 • Als patiënt niet dezelfde dag op TIA-poli wordt gezien: alvast starten met eenmalig 300 mg Ascal oplaaddosis, daarna dagelijks 100 mg Ascal.
 • Rijontzegging gedurende minimaal twee weken bespreken.
 • Sense of urgency bij patiënt benadrukken om zo snel mogelijk de TIA-poli te bezoeken.         

Verwijsbrief (per fax naar poli neurologie op 0591-691421) bevat minimaal:

 • Anamnese: aard van uitval, links of rechts
 • Onderzoek: RR, pols
 • Voorgeschiedenis (vasculaire risicofactoren)
 • Actuele medicatie

Aanwijzingen voor de patient

 • Actuele medicijnlijst en zonodig verwijsbrief meenemen.
 • Tijdsduur van onderzoek TIA-poli: één dagdeel.

Traject in Scheper

TIA-poli bestaat uit:

 • Anamnese
 • Lichamelijk onderzoek
 • Lab
 • ECG
 • Duplex
 • CT-schedel

Hierna volgt er een werkdiagnose, behandelplan en terugrapportage aan huisarts.

Neuroloog reviseert medicatie en bespreekt definitieve rijbevoegdheid. Bij restverschijnselen volgt zonodig verwijzing naar fysiotherapie, logopedie of revalidatiearts.

Actuele problematiek en starten met secundaire preventie is taak van tweede lijn, vervolgen van secundaire preventie en nazorg is taak van eerste lijn. Op indicatie ook poli controle door neuroloog.

Verwijzing

Voor verwijzing altijd bellen met TIA-poli 0591 - 691423

Samenstelling werkgroep

Mw. L. Derksen-ten Ham, huisarts
Dhr.T. Eisenga, huisarts
Dhr. E. van Zuilen, neuroloog


September 2013