TIA-poli / CVA › Treant Zorggroep

TIA-poli / CVA

Algemeen

Bij patiënten met actuele uitvalsverschijnselen, minder dan 4½ uur bestaand met bekend tijdstip van begin, altijd eerst met spoed trombolyse overwegen. Daarom telefonisch overleg tussen huisarts en neuroloog waarbij contra-indicaties worden getoetst, waarbij de tijdstermijn het belangrijkste item is.

Als trombolyse mogelijk is met spoed (A1) insturen, neuroloog regelt trombolyseteam stand-by.

Als geen trombolyse mogelijk is, dan hangt verwijsbeleid af van ernst van neurologische uitval en risico op recidief TIA/CVA.

Verwijscriteria

Spoedeisende Hulp:

 • persisterende neurologische uitvalsverschijnselen;
 • patiënten met nieuw of nog onbehandeld atriumfibrilleren.                                                              

TIA-poli:

 • verdenking TIA inclusief amaurosis fugax;
 • weinig of geen neurologische uitval meer.

Voorbereiding(en) door huisarts

 • Bij voorkeur telefonisch aanmelden (Emmen: 0591- 691423; Stadskanaal: 0599-654561; Hoogeveen: 0528-286616) voor TIA-poli, óók als patiënt zich pas enige dagen na TIA meldt.
 • Als patiënt niet dezelfde dag op TIA-poli wordt gezien: alvast starten met Clopidogrel, bolus 300mg, nadien 1xdgs 75mg of op indicatie Ascal (na overleg).
 • Rijontzegging gedurende minimaal 2 weken bespreken.
 • Sense of urgency bij patiënt benadrukken om zo snel mogelijk de TIA-poli te bezoeken.
 • Verwijsbrief bevat minimaal:
  Anamnese: aard van uitval, links of rechts
  Onderzoek: RR, pols
  Voorgeschiedenis (vasculaire risicofactoren)
  Actuele medicatie

Aanwijzingen voor de patiënt

 • Actuele medicijnlijst en zonodig verwijsbrief meenemen.
 • Tijdsduur van onderzoek TIA-poli: 1 dagdeel

Traject neurologie Treant

TIA-poli bestaat uit:

 • Anamnese
 • Lichamelijk onderzoek
 • Lab;
 • Duplex;
 • CT-schedel

Hierna volgt er een werkdiagnose, behandelplan en terugrapportage aan huisarts. Neuroloog reviseert medicatie en bespreekt definitieve rijbevoegdheid. Bij restverschijnselen volgt zonodig verwijzing naar fysiotherapie, logopedie of revalidatiearts;

Afhankelijk van diagnose volgt er eventueel een cardiale work-up;

Actuele problematiek en starten met secundaire preventie is taak van 2e lijn, vervolgen van secundaire preventie en nazorg is taak van 1e lijn. Op indicatie ook poli controle door neuroloog.

Voor verwijzing altijd bellen met TIA-poli:  

Emmen                 → 0591 - 691 423

Stadskanaal        → 0599 - 654 561

Hoogeveen          → 0528 - 286 616

Bijlage: vragenlijst contra-indicaties voor trombolyse

 • Duur van symptomen langer dan 4½ uur
 • Gedaald bewustzijn
 • Epileptisch insult bij ontstaan van klachten
 • Intracraniële bloeding in verleden
 • CVA of trauma capitis in voorafgaande 3 maanden
 • Gastro-intestinale of urogenitale bloeding in afgelopen 21 dagen
 • Grote operatie in afgelopen 14 dagen

Werkgroep

Mw. L. Derksen-ten Ham en dhr. T. Eisenga, huisartsen regio Emmen;
Mw. M.N. Damman en dhr. J. Grasmeijer, huisartsen regio Hoogeveen;
de heren E. van Zuilen en P. Oomes, neurologen Treant

1e herziening juni 2019