Subfertiliteit (W15) (E) › Treant Zorggroep

Subfertiliteit (W15) (E)

Verwijscriteria

Directe verwijzing naar gynaecoloog:

 • Subfertiliteit > 2 jaar
 • Azoospermie bij herhaald spermaonderzoek of VCM < 3 (dan verwijzen naar gynaecoloog en niet naar uroloog)
 • Amenorroe > 6 maanden

Bij subfertiliteit > 1 jaar en < 2 jaar:

 • CAT-onderzoek →  indien positief →  verwijzen naar gynaecoloog
 • huisarts berekent zwangerschapskans (zie tabel NHG-standaard)
  zwangerschapskans < 30% → verwijzen naar gynaecoloog
  Zwangerschapskans > 30% → zie NHG-standaard

Voorbereidingen door huisarts

Anamnese vrouw:
- eerdere zwangerschap, cyclus
- buikoperaties, SOA
- gebruik geneesmiddelen, eerdere chemotherapie of bestraling
- pijnklachten rondom menstruatie (endometriose?)

Lichamelijk onderzoek bij de vrouw:
- BMI (BMI > 35 is contra-indicatie voor behandeling)
- inspectie beharing
- gynaecologisch onderzoek door middel van speculumonderzoek en toucher

Anamnese man:
- eerdere zwangerschap tot stand gebracht
- trauma of chirurgie aan de testikels
- geneesmiddelen, eerdere chemotherapie of bestraling

Anamnese paar:
- coïtusfrequentie en planning
- uitleg LH-test

Semen analyse:
- eventueel bespreken van alternatieven als adoptie of pleegzorg

Traject in Scheper

 • Cyclusanalyse
 • Tubatesten
 • Eventueel begeleiding door:
  - Gewichtsconsulent
  - Sexuologiepoli
  - Maatschappelijk werk
  - Psychologie
  Mogelijke behandelingen
  - Ovulatie-inductie
  - IUI
  -IVF/ICSI behandeling (in samenwerking met UMCG)
  - KID is niet mogelijk, de patiënt wordt hierover
    wel door gynaecoloog geïnformeerd

Aanwijzingen voor huisarts

LET OP: aanvragen CAT op roze formulier laboratorium voor infectieziekten. Aan de achterkant bij vakje 'overig' invullen 'chlamydia antistoffen fertiliteit'. Dus NIET het vakje 'chlamydia trachomatis' aankruisen!

 • Semen analyse: instructie man over het maken van een afspraak en timing van de semenproductie.
 • Aandacht voor psychosociale en economische omstandigheden.
 • Denk aan pre-conceptie-advies!
 • Aandacht voor coïtusproblematiek.
 • Patiënt attent maken op de site van de patiëntenvereniging: www.freya.nl

Aanwijzing voor patient

Neem actueel medicijnoverzicht mee.

Bij het maken van de afspraak vermelden

Subfertiliteit

Werkgroep

Mw. C.D. van Leeuwen, huisarts 
Mw. M.J. Pelinck, gynaecoloog

Juni 2013