Slechthorendheid bij volwassenen (H86) (E) › Treant Zorggroep

Slechthorendheid bij volwassenen (H86) (E)

Verwijscriteria

Slechthorendheid:

Huisarts probeert onderscheid te maken tussen acute-, perceptie- of geleidingsdoofheid.

 • Acute doofheid: is reden voor spoedverwijzing
 • Perceptiedoofheid: lawaaitrauma, presbyacusis, medicatie, brughoektumor
 • Geleidingsdoofheid: cerumen, otitis externa, OME, otosclerose

Subjectieve tinnitus:

Vaak gepaard met slechthorendheid; let vooral op eenzijdig gehoorverlies.
DD: idiopatisch, Menière, trauma, hypertensie, hyperthyreoïdie, acusticusneurinoom, brughoektumor.

Objectieve tinnitus:

Bij auscultatie soms hoorbaar, zeer zeldzaam.
DD: vaatgeruis (pulserend), spiercontracties.

Voorbereidingen door huisarts

 • Otoscopie (cerumen, otitis externa, OME/OMA)
 • Screenend audiogram
 • Tympanogram

Traject in Scheper

T.a.v. presbyacusis een combinatieafspraak:

 • (Spraak)audiogram
 • Onderzoek KNO-arts
 • Advies 'op maat' en voorlichting

T.a.v. tinnitus:

 • Patiënt wordt indien gewenst door KNO-arts beoordeeld

Aanwijzingen voor huisarts

verwijsbrief:    

 • Klachten
 • Voorgeschiedenis
 • Relevante familiegegevens
 • Actuele medicatie
 • Uitslagen (wanneer niet in Scheper gedaan)
 • Otoscopie
 • Eventueel verricht audiogram of tympanogram
 • In principe volgt terugverwijzing naar eerste lijn na analyse en instellen behandeling

Aanwijzing voor patiënt

Neem actueel medicijnoverzicht mee.

Bij het maken van de afspraak vermelden

Slechthorendheid bij volwassenen.

Samenstelling werkgroep

Mw. M. Campman-Verhoeff, KNO-arts
Dhr. J.P. Cleveringa, huisarts

Juni 2013