Slechthorendheid bij kinderen (H72) (E) › Treant Zorggroep

Slechthorendheid bij kinderen (H72) (E)

Verwijscriteria

Pasgeborenen

 • Gehoorscreening via oto-acoustische emissie (OAE, vervangt Ewing en Capas), meet op objectieve wijze reflexgeluiden. Wordt op vierde dag na geboorte gedaan. Indien onvoldoende: rechtstreekse verwijzing volgens protocol gehoorscreening bij pasgeborenen (JGZ) naar het audiologisch centrum in Groningen, Zwolle of Assen. Bij onvoldoende resultaat worden huisarts en jeugdarts 0-4 jaar geïnformeerd.

Kinderen 0-12 jaar

 • Gehoorverlies bij OME: volgens NHG verwijzing KNO-arts voor eventueel buisjes na zes maanden. Bij dubbelzijdige OME is verwijzing na drie maanden gerechtvaardigd.
 • Taal/spraakstoornis:
  * 0-3 jaar eerst naar KNO-arts verwijzen
  * 3-12 jaar rechtstreeks verwijzen naar kindercarrousel poli KNO.

Voorbereidingen door huisarts

 • Eventueel audiogram of tympanogram
 • Otoscopie
 • Indien gewenst telefonisch overleg met KNO-arts
 • Verwijsbrief per fax

Traject in Scheper

Consult KNO-arts: huisarts krijgt na het consult een brief

Bij verwijzing naar kindercarrousel:

 • Consult door logopedist, orthopedagoog, audioloog en KNO-arts tijdens één polikliniekbezoek.
 • Tympanogram en audiogram worden verricht.
 • Aansluitend een eindgesprek met ouders en kind door orthopedagoog met hierin de bevindingen en  conclusies  van  de onderzoeken.
 • Huisarts krijgt terugkoppeling (samenvatting) van dit eindgesprek (middels één brief).

Aanwijzingen voor de huisarts

In verwijsbrief

 • Klachten
 • Voorgeschiedenis
 • Actuele medicatie
 • Eventueel verricht audiogram/tympanogram
 • Otoscopie
 • Relevante familiegegevens
 • Uitslagen (wanneer niet in SZE gedaan)
 • In principe volgt terugverwijzing eerste lijn na analyse en instellen behandeling
 • Bij verwijzing ivm taal/spraakstoornis bij kinderen tussen 3-12 jaar graag vermelden: kindercarrousel.

Aanwijzing voor patiënt

Neem actueel medicijnoverzicht mee.

Bij het maken van de afspraak vermelden

Slechthorendheid bij kinderen of kindercarrousel (bij kinderen tussen 3-12 jaar).

Samenstelling werkgroep

Mw. M. Campman-Verhoeff, KNO-arts
dhr. J.P. Cleveringa, huisarts
dhr. W. van der Toom, kinderarts

Juni 2013