Second Opinion › Treant Zorggroep

Second Opinion

Transmurale werkafspraak over de handelwijze van huisarts en specialist bij de vraag om second opinion / tweede mening.

Inleiding

Vragen van patiënten om een tweede mening komen met enige regelmaat voor.

Huisartsen en specialisten van de Treant zorggroep hebben afspraken gemaakt hoe in deze situaties gehandeld moet worden.

Indeling

Er zijn een aantal situaties te onderscheiden:

 1. De patiënt is onder behandeling van een specialist (bv. voor een oncologische aandoening), is tevreden over de behandeling, wil ook in behandeling blijven maar wil toch graag een keer een tweede mening.
  Afspraak: advies is om dit de patiënt te laten bespreken in het contact met de specialist. De specialist zal dan bespreken waar de tweede mening gevraagd wordt en zal de verwijsbrief schrijven.

   

 2.  Patiënt is onder behandeling van de specialist en is niet tevreden over behandeling c.q. de diagnose. Patiënt bespreekt dit met de huisarts.
 • Patiënt wil WEL naar de specialist terug.
  Afspraak: patiënt bespreekt zelf met de specialist e.e.a. en overlegt of een tweede mening gewenst is en zo ja bij wie. De specialist schrijft de verwijsbrief.
 •  Patiënt wil NIET naar de specialist terug. De huisarts bespreekt dan e.e.a., biedt aan met de specialist in overleg te gaan over een eventuele tweede mening.
  Afspraak: als patiënt hiermee akkoord gaat dan schrijft de huisarts de verwijsbrief. Als de patiënt niet akkoord gaat met het overleg dan is er sprake van een nieuwe verwijzing en schrijft de huisarts de verwijsbrief.3. Patiënt is niet meer onder behandeling van de specialist, heeft dezelfde klachten maar wil niet weer terug naar de specialist.

     3.    Patiënt is niet meer onder behandeling van de specialist, heeft dezelfde klachten maar wil niet weer terug naar de 
            specialist.
            Afspraak: er is sprake van een nieuwe verwijzing.
            De huisarts schrijft een verwijsbrief aan de nieuwe specialist met een kopie daarvan aan de eerste specialist.

Opgesteld door
Medische staf Treant Zorggroep

Transmuraal coördinatoren, namens de huisartsen
Mevrouw J. Dijkema, regio Hoogeveen
Dhr. J. Winter, regio Stadskanaal
Dhr. H. Groenwold, regio Emmen

Januari 2015