Schildklierziekten en zwangerschap (T85-86) (E) › Treant Zorggroep

Schildklierziekten en zwangerschap (T85-86) (E)

Verwijscriteria

 • Hypothyreoïdie zonder voorafgaande hyperthyreïodie. Dit blijft onder verantwoordelijkheid van de eerste lijn. Adequate substitutie voor de zwangerschap is van belang en aanpassing volgens NHG-standaard zodra patiënt over tijd is
 • Zwangere vrouwen die in het verleden hyperthyreoïdie hebben gehad of bij wie hierover in de voorgeschiedenis twijfel bestaat: altijd TSI bepalen eerste trimester
 • Indien: positief en euthyreoot verwijzing naar de gynaecoloog 
               positief en behandelde hypothyreoïdie: 
               verwijzing naar internist en gynaecoloog 
               negatief: patiënt blijft in de eerste lijn
 • Hyperthyreoïdie valt altijd onder verantwoordelijkheid van de tweede lijn, in casu gynaecoloog en internist

Voorbereidingen door huisarts

 • Bij vrouwen met een kinderwens; denk aan een vroegtijdig preconceptioneel advies (volgens NHG- standaard)
 • TSH > 4; substitueren bij kinderwens

Traject in Scheper

Consult internist- endocrinoloog/gynaecoloog (combinatieafspraak binnen tien dagen wordt nagestreefd bij zwangerschap).

Aanwijzingen voor huisarts

Vermeld in de verwijsbrief in elk geval:

 • Klachten, kenmerken schildklier (grootte, difuus of nodulair)
 • Eerdere schildklierziekten (datum, aard, therapie)
 • Medische voorgeschiedenis met type OK’s en opnamen
 • Actueel medicijngebruik

Aanwijzing voor patient

Patiënt moet lijst met actuele medicatie meenemen naar afspraak.

Bij het maken van een afspraak vermelden

Schildklier en zwangerschap.

Samenstelling werkgroep

Dhr. J. Burggraaf, gynaecoloog
Mw. A. Haandrikman, verloskundige
Dhr. M.J.B.F. Kok, huisarts
Mw. H. Vennink, verloskundige
Mw.C. Vos, kinderarts
Dhr. R.S.M.E. Wouters, internist- endocrinoloog