Ritme- en geleidingsstoornissen (K05) (E) › Treant Zorggroep

Ritme- en geleidingsstoornissen (K05) (E)

Verwijscriteria

 • Geobjectiveerde tachycardie/bradycardie, bij voorkeur op volledig ECG
 • Collaps (neiging) met verdenking cardiale genese
 • Palpitaties met behoefte aan diagnostiek
 • Bij spoedindicatie uiteraard direct bellen

Aanwijzingen voor de huisarts

Zowel patiënt als huisarts ontvangen binnen drie werkdagen de afspraak.

Voorbereidingen voor de huisarts

 • Zo mogelijk ECG van ritmestoornis/moment van klachten
 • Lab: Hb, glucose, kreat, kalium en TSH (bij prikken in Coevorden/Hardenberg op labformulier svp vermelden kopie Cardiologie Scheper)
 • Eventueel Holterregistratie in eigen beheer
 • Verwijsbrief (incl. voorgeschiedenis en actuele medicatie) faxen

Traject in Scheper

 • Eventueel Holter
 • ECG
 • Echo
 • eventueel fietsergometrie
 • consult cardioloog

Aanwijzingen voor de patiënt

 • Binnen drie werkdagen na ontvangst van de verwijzing wordt een afspraakbevestiging met patiënteninformatie toegestuurd. Waar aanvullende diagnostiek nodig is, wordt gestreefd deze zoveel mogelijk op één dag te plannen
 • Alle huidige medicatie meebrengen; eventuele allergieën noteren

Bij het maken van de afspraak melden

Ritme- en geleidingsstoornissen.

Samenstelling werkgroep

Mw. S.L. Siemons, huisarts
Dhr. M.W.J. Vet, cardioloog

Oktober 2009
Herziening: januari 2013