Weefseldonatie › Treant Zorggroep

Weefseldonatie

ALGEMENE CONTRA-INDICATIES

 • Sepsis op het moment van overlijden
 • Actieve systemische infectie op het moment van overlijden
 • Risicofactoren of klinische aanwijzingen voor bloed-en/of seksueel overdraagbare virusinfecties
 • Hematologische maligniteit of premaligne hematologische aandoening op het moment van overlijden of in het verleden
 • Degeneratieve ziekten van het zenuwstelsel van onbekende oorsprong
 • Klinische aanwijzingen/risicofactoren voor een prionziekte( bv. Ziekte van Creutzfeld-Jacob)
 • Beenmergdepressie tgv. medicatiegebruik(bv cytostatica of immunosupressiva) in de 3 maanden voor overlijden
 • Bewezen ziekte van Marfan
 • Orgaan-of xenotransplantatie in het verleden
 • Onbekende doodsoorzaak, tenzij obductie
 • Langer dan 24 uur geldeden overleden

Algemene criteria

LEEFTIJDSCRITERIA  VOOR WEEFSEL

Cornea

2 tot 86 jaar

Huid

20 tot 81 jaar

Hartkleppen

Vrouw: 1 tot 66 jaar

 

Man   : 1 tot 61 jaar

Bloedvaten

20 tot 46 jaar

Bot- en peesweefsel

17 tot 56 jaar

Hartkleppen bij kinderen jonger dan 1 jaar is mogelijk op verzoek van de ouders en in overleg met de NTS

DE DONOR DIENT ZO MOGELIJK NA HET OVERLIJDEN GEKOELD TE WORDEN. BIJ VOORKEUR BINNEN 3 UUR IN GEVAL VAN CORNEADONATIE, ANDERS BINNEN 6 UUR.

 

 

PROCEDURE BIJ OVERLIJDEN

 1. Controleer de criteria en de contra-indicaties voor donatie
 2. Raadpleeg het donorregister via de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) tel: 071-5795795. Benodigde gegevens van de patient: naam, voorletters, geboortedatum, geslacht, adres, en van de arts/ aanmeldend functionaris: BIG-registratienummer, of naam en geboortedatum en telefoonnummer waar naar teruggebeld kan worden.
 3. Indien van toepassing: vraag toestemming aan de nabestaanden
 4. Meld de donor aan bij het Orgaancentrum van de NTS: tel: 071-5795795( 24/etmaal)
 5. In geval van een (vermoedelijke) niet-natuurlijke dood en bij kinderen van 12 jaar of jonger: meld dit aan de gemeentelijk lijkschouwer. Weefseluitname mag alleen plaatsvinden met toestemming van de Officier van Justitie.
 6. Vul het donatieformulier in.

Specifieke contra-indicaties en meer informatie staan in het Modelprotocol postmortale orgaan-en weefseldonatie.

Raadpleeg bij twijfel het Orgaancentrum van de NTS tel:071-5795795 (24/etmaal).

Houd de medische gegevens bij de hand.

ICU protocollen/Orgaan-en Weefseldonatie/L.Hofstra/F.Hajee                       2013-09