Transitie naar 1e lijn van patiënt in palliatieve setting › Treant Zorggroep